I*:*?*»» Personeelsblad van Heineken 3 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 22 1:::k:::::JJC:: - - 33e jaargang nr. 1 Februari 1982 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten Amsterdam (Stadhouderskade) J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: vacature 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswij ksesingel) A.H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein Zwolle: M.D. Eshuis Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toegestaan na verkregen toestemming van de concern- stafdienst Public Relations, tel. 020-702257. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 3/82 dienen uiterlijk 11 februari a.s. en voor 4/8218 maart a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Bij de voorpagina: De heer A.J. Voet, oud hoofd-machinekamer van de Am- stel Brouwerij, werkend aan een antieke stoommachine, die ten behoeve van het museum wordt gerestaureerd. Op pagina 11 leest u er meer over. Bij de achterpagina: Gezicht op de Heineken Brouwerij in Rotterdam, om streeks 1910. Op de voorgrond de Noorderbrug. Inhoud en colofon Afscheid G.T. Kleiberg, directeur algemene zaken Horecava Nieuwjaarsrecepties op de diverse vestigingen Nieuw: energie ideeën busactie Proeven met nieuwe verlicl ting in Z/Wou; Vrumona won Zilveren Winkelwagentje; Kantoorvijver in Z/Wou werd 'ontsnoekt' Jaarconcert Heineken Fanfare; Gepensioneerden uit Rotterdam en Zoeterwoud kwamen bijeen; Reparatie unieke stoom machine t.b.v. het toekom stige museum; Oude Heineken archieven overgedragen aan gemeent Amsterdam; Proefbrouwerij Z/Wou vierde 1000e brouwsel; Nieuwe burgemeester Zoeterwoude bezocht onze vestiging Nieuws uit het buitenland Wat onze lezers vonden vai Vers van 't Vat Eén uit 6-duizend: mw F.N. Tjaarda uit Amsterdam H.W. van den Biggelaar uit Den Bosch verdiept zich in de luchtvaart Verenigingsactiviteiten me kerstbingo's op vele vestigingen Parlant du vin Ideeënbus 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 2