Nieuwe stadspnns van Amsterdam Andreas I Ruiters zetten beste beentje voor in Zuidlaren Unicum schoot een Heineken bok Sinds enkele jaren wordt op de elfde dag van de elfde maand in onze ontvangstruimte Het Roei schip aan de Van der Helststraat de nieuwe stadsprins van Amsterdam op feestelijke wijze ontvangen. In november jl. was het André Hazes de zanger van het levenslied, aan wie deze eer te beurt viel. Als Prins Andreas I zal hij met zijn gevolg in de komende maand het hoofdstedelijke carnaval opluisteren. Namens ons concern werden op 10 december twee prijzen uitgereikt tijdens het Internationaal Concours Hippique in Zuidlaren. De heer W. van den Berg, rayonleider van het horecagebied Groningen/Fries land/Drente, overhandigde de Pepsi-Cola prijs aan de West-Duitser Reiner Klimke die de 's middags verreden Dressuurproef Intermediaire had gewonnen. De eveneens uit W-Duitsland afkomstige huidige wereld kampioen Gerd Wiltfang schreef op dezelfde dag het jachtspringconcours op zijn naam. Daarvoor mocht hij uit handen van de heer J.G. Teeken (hoofd van het horecagebied Groningen/Friesland/ Drente) de door ons concern beschikbaar gestelde Heineken Prijs in ontvangst nemen. Ondanks het slechte weer was de publieke belangstelling bij het jachtspringconcours in de Prins Bernhardhoeve erg groot. De Heineken spanwagen die drie dagen in de omgeving zou rijden, moest door de weersomstandig heden echter onverrichterzake terugkeren. Middels verkoopstands, reclameborden in de piste en een 7Sk m hoog Heineken glas bij de entree was ons concern voorts vertegenwoordigd. Op initiatief van (Ie handboogschietclub Unicum heeft onlangs een voor ons concern uniek evene ment plaatsgevonden. De leden van de schietclub, gevormd door validen en minder validen, hadden voorgesteld op bierviltjes te schieten. Inhakend op de tijd van het jaar is hier de wedstrijd 'Bokbiervil- tje-Schieten' uit voortgekomen. In het met Heineken bokbiermateriaal versierde revalidatie centrum Nieuw Unicum te Zandvoort vond de wedstrijd plaats. Er waren drie categorieën deelne mers. De 3e klas-schutters schoten op een viltje van normale grootte, de 2e klasse op bokbierviltjes met een doorsnede van 9,3 cm en de le klas-schut ters hadden een viltje van 6,5 cm doorsnee als schietschijf. De nummers één uit de drie groepen kregen tenslotte na afloop van dit treffen van de heer N. A. Wassenaar van de afdeling reclame service een Heineken Bok-beeldje als prijs.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 28