m u c. HUWELIJK Amsterdam J. W. Kortenoever (interne accoun tants dienst) met mw. L. v.d. Weyden Mw. Y. van Veen (plaatselijke admi nistratie) met C.J. v.d. Zeijden Mw. N.J. Hooper (plaatselijke admi nistratie) met W.P.J, van Schooten Den Bosch A. Gallego Munoz (bottelarij) met mw. J. Fores Fortes C.P.G. de Jong (storingsdienst) met mw. A.J.P.M. v.d. Sande J.H.J, v.d. Leest (bottelarij) met mw. M. Rorije M.J.F. Martens (bottelarij) met mw. E. Groeneveld Mw. C.W.J. Spierings (interne dienst) met L.A.M. Venrooy H. Bonthuis (plaatselijke personeel- dienst) met mw. M.E. Werkhoven Bunnik L.G.B.J, ten Koppel (bewaking) met mw. J. Jansen van 't Land Hattem W. Dronkers (verpakken) met mw. M. Aitink Horecagebieden P.C. Abbenhuis (expeditie, West-Bra bant/Zeeland) met mw. J.H. van Mou- rik Mw. P.J. v.d. Akker (administratie, Den Haag) met P.M. Pieper (maga zijn, Den Haag) Mw. G. Tuinstra (verkoop, Gronin gen! Friesland! Drente) met W.L. Koopmans B.A.M. Heuvelink (administratie, Arnhem!Nijmegen) met mw. G. Heij- nekamp Mw. P.M. van Geene (administratie, Midden-Brabant) met J. Vis Zoeterwoude D.C. v.d. Plas bottelarijmet mw. E.I. Rijnsburger D. Hellenberg (mechanische werk plaats) met mw. P. v.d. Plas R. Pannen (mechanische werkplaats) met mw. C.J.M. Fokke C.P. Blokland (extern vorderingenbe- heer) met mw. M.A.J. Vermeulen (medische dienst) N. Erades (plaatselijke salarisamini- stratie) met mw. A. Brammer Mw. Y.W.J. Hoogduin (kantoorkanti ne) met A. Beer GEBOORTE Amsterdam Martijn, z.v. C. de Soet (marketing) Marvin, z.v. mw. M.C. Bammens-Lie- ven (kantine) Dennis, z.v. mw. M. van Veen-Visch (plaatselijke administratie) Houssine, z.v. A.B.M. Chatyan (intern transport) Jamal, z.v. A.I.A.H. Echaoui (botte larij) Bilal, z.v. M. Gokmen (bottelarij) Soeresh, z.v. H.S. Sewnundun (botte larij) Den Bosch Erik, z.v. P.A. Braam (bottelarij) Tobi, z.v. G.J.L. Maurix (bottelarij) Marinus J., z.v. J.C.A. van Wamrooy (interne dienst) Karen, d.v. J.A. van Weerdenburg bottelarij Petra en Nicole, ds.v. mw. W. A.J.E. Jansen-Subelack (plaatselijke salarisadministratie Bunnik Samira, d.v. A. Haji (verpakken) Hayat, d.v. M. Asaksak (intern transport) Alexander A., z.v. R.A. Jansen (ver pakken) Debbie, d.v. E.A. Hondeman (ver pakken) Horecagebieden Jacoba S., d.v. P. Louws (expeditie, West-Brabant! Zeeland) Paulus J., z.v. P.J. Pijpers (interne dienst, Rotterdam) Monique, d.v. L. van Gelder (ver koop, Den Haag) Thea H., d.v. K. Schotanus (expeditie, Groningen! Friesland! Drente) Richard J., z.v. J.C. de Wit (magazijn, Noord-Holland Zoeterwoude Lidian, d.v. R. van Rooyen (intern transport) Joyce, d.v. H.J.H. Kroon (fusten colonne) Leontina, d.v. M.A. Ferreira (bottela rij) Fatima en Zahira, ds.v. B. el Baroudi (bottelarij) Jaco, z.v. W. Vooys (bottelarij) Hatice, d.v. E. Yetik (bottelarij) Marcel A., z.v. H.M. van Stokhem (magazijn en intern transport) Jacobus P., z.v. J. Herpen (thuisver- bruik bier) Madelein, d.v. W.E. Hofmijster (physieke distributie, advies ontwik keling) Yuri, z.v. mw. Y. de Haan-Kortekaas (HTB centrale inkoop) Ruben M.J.,z.v. M.J. Klerks (fysisch laboratorium) Nicolaas P., z.v. J.P.M. Kuys (physie ke distributie) Bas, z.v. G.H. Kleinhout (wachtka mer) Paul, z.v. J. de Witt (technisch sup port) Johan G.A., z.v. J.J.G. Olthoff (ar beidszaken) Marjolein, d.v. B.G.M. Lacor (juri dische zaken) GESLAAGD. Amsterdam Mw. A.M. Boeren (informatie!docu mentatie) voor Steno Engels. Den Bosch M.J.M. Bertens (elektrotechnische werkplaats) voor de diploma's Elek trotechnisch Installateur en Bedrijfs voering Elektrotechniek. Horecagebieden P.J. Schaperkötter (adminmistratie Amsterdam) voor het HAVO-diplo- ma. J.V.W.L. Heggelman (verkoop, Utrecht) voor het diploma Vakbe kwaamheid voor het slijtersbedrijf. Zoetermeer H. Koetsier (wijnhandel Reuchlin) voor het Diploma Vinoloog. M.D. Blijleven (storingsdienst) voor het diploma Practicum Elektrotech niek. Zoeterwoude J.L.M. Rossen (bedrijfsbureau) voor VOA: Bedrijfskundig analist. Mw. M.C. Soeterbroek (centraal secretariaat) voor Steno Engels. R.L.J. Stevens (marketing bier) voor NIMA B en het examen Reclame. Voor het E.V.O.-diploma zijn ge slaagd: B.H. van 't Hoenderdaal (intern transport); J.H. Schonewille, A.C. Keijzer, D.C. Zandbergen, J.M.A. van Breda en L.C. v.d. Plas (allen werkzaam bij magazijn en intern transport) C.L. v.d. Lans (elektrotechnische werkplaatsvoor het diploma I.C.- techniek. L. Snijders (elektrotechnische werk plaats) voor het Diploma Leergang Industriële Electronica. OVERPLAATSINGEN A/MAU E.A. v.d. Berg naar Z/Wou E.W.D. Chin A Joe naar ZAVou J.W. van Egmond naar ZAVou H. Schreuder naar ZAVou C. Tetenburg naar ZAVou R.A. van Vliet naar ZAVou A.J.M. Goos naar H/Bosch A. Capur naar ZAVou L. Essinouh naar ZAVou R.L. Pindon naar ZAVou A.K.H. Fikki naar ZAVou M.B.J. Chrihi naar ZAVou LR. Belfor naar ZAVou A. Arjouj naar ZAVou H. A. Schrijnders naar ZAVou J.E.F.M. v.d. Bemd naar H/Bosch G.A. Verkooyen naar A/Hel E.P. Oosterbaan naar ZAVou A.J. van Rheenen naar Groningen/ Friesland/Drente B.A. Mullens naar A/Hel A. v.d. Padt naar Z/Wou J. van Wijk naar A/Hel DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik al degenen, die bij mijnafscheidop28oktoberjl. blijk hebben gegeven van hun belangstel ling, hetzij persoonlijk, hetzij op ande re wijze, hartelijk dankzeggen. T.E.H. Haggenmacher Aan allen die aanwezig waren op mijn afscheidsreceptie en hen die mij schreven omdat besognes hun aanwe zigheid verhinderden, mijn hartelijke dank. Tevens voor de ontvangen prachtige geschenken. Het was een bijzonder gezellig afscheid na bijna 40 fijne jaren. G.E. Kleingeld 26

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 26