wijnhandel die de "Vin de Pays d'Oc" een grote reputatie bezorgde. Deze opleving duurde tot de 7e eeuw toen de Moslims dit gebied verover den die volgens religieuze wetten het gebruik van alcohol verboden en op nieuw de wijnstokken uittrokken. De bevrijding kwam uit het Noorden toen in 755 de Franken dit gebied be zetten, maar dit maakte voor de wijn- produktie geen verschil. De Franken onderdrukten de volken van het zui den die als taal een mengelmoesje van Keltisch, Arabisch en Latijn spraken dat langue d'oc werd ge noemd. Ook hier was het Jan de Goede van Frankrijk die in 1350 orde op zaken stelde met het uitvaardigen van wat wel eens de eerste appellation con- trölée wordt genoemd. Hij verbood de invoer van coupagewijnen uit het noorden. Wijn mocht voortaan al leen genoemd worden naar het ge bied waar hij was voortgebracht. Kunstmatige verbetering door toe voeging van suiker was verboden. Op het niet naleven van deze bepalingen stonden zware straffen. In de daarop volgende eeuwen genoot de wijn uit het zuiden een goede reputatie als onvervalste natuurlijke wijn. Met het opnieuw indelen van Frankrijk in de partementen na de revolutie, werd aan die goede naam en betrouwbaar heid veel schade toegebracht. Bo vendien werden de wijnen uit het zui den door het heffen van rechten veel te duur en liepen in omzet sterk te rug. Deze situatie werd nog verer gerd door de Phylloxera, de druifluis, die tegen het einde van de vorige eeuw de wijnstokken kaalvrat en de wijnbouwers tot radeloosheid bracht. Misschien wel begrijpelijk na zoveel rampspoed, maar toch getui gend van teveel gemakzucht, hebben de boeren de wijngaarden later her plant met rijkdragende, maar geen kwaliteit producerende wijnstokken. Gevolg hiervan was, dat de wijn uit het zuiden het goedkope, naamloze produkt werd, de karafwijnen, die in grote hoeveelheden tegen minimale prijzen worden verhandeld. Geluk kig kan ik over de Languedoc, dit ge bied waar een kwart van alle in Frankrijk geproduceerde wijn van daan komt, op het ogenblik veel be tere berichten geven. Als gevolg van de rellen die de wij nboeren in het zui den ontketenden tegen de import van goedkope wijn uit Italië, is de rege ring in Parijs wakker geworden en heeft steunmaatregelen voor dit noodlijdende gebied afgekondigd. Die steun bestond er onder andere in, dat men deskundige begeleiding aan de wijnbouw begon te geven. Hele wijngaarden werden gerooid en herplant met minder renderende maar betere kwaliteit leverende drui- verassen, meer aangepast aan de kli matologische omstandigheden. Met de beperking van de opbrengst o.a. door limitering van het aantal wijn stokken per hectare, werd een aanzet gegeven tot het produceren van wijn die bescherming van het V.D.Q.S. zegel zou kunnen verkrijgen. Met succes, zoals we dagelijks kunnen vaststellen. In snel tempo worden ge registreerde kasteelnamen gemeen goed en maken het de consument mo gelijk een voorkeur voor bepaalde ty pen bij aankoop te realiseren. Het zou toch te gek zijn wanneer uit een zo ide aal samenspel van zeeklimaat, waar verkoelende wind verbranding van de plant kan voorkomen, en geschikte bodemgesteldheid alleen maar slob berwijn zou voortkomen. Sinds 27 juni 1981 zijn er nu zelfs drie wijnroutes uitgezet in dit grootste "re gion viticole du monde". Pijlen en wegwijzers leiden de automobilisten langs schilderachtige dorpjes die naamgever zijn aan wijnen waarvan hij nog nooit gehoord had maar die hij na kennismaking ook niet licht zal ver geten: Saint-Christol-Clairette du Languedoc, Saint Georges-d'Orgues, Mejanelle, Picipoul-de-Pinot, La Cla- pe, krachtige rode wijnen die met wat leeftijd nog aan kwaliteit winnen en smakelijke, verfrissende witte wijnen te kust en te keur. Hier worden ze na- ïef-feestelijk gepresenteerd in een en tourage die tot decor van onze bescha ving diende. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 21