SBKS De wi jnproduktiegebieden langs de Middellandse Zee ST CHINIAN ASSIGNAN .v Als we in wijntermen spreken over de Midi bedoelen we meestal de wijnproduktiege- bieden langs de Middellandse Zee. Strikt genomen, moeten we zeggen Midi-Pyrénées wat geografisch de verzamelnaam is voor acht departementen: Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne en Gers. Er bestaat geen appellatie "Vin du Midi". Wanneer deze term in Franse lectuur wordt gebezigd, gaat het over goedkope rode wijn die massaal wordt geconsumeerd. s«ssiK|| gSSSS 'iraEE m iiiiiiiiimm r.vi •v u j W.v.u DOOR J. ZELLENRATH Omdat wij ons voornamelijk be zighouden met de verkoop van goede kwaliteitswijnen met V.D.Q.S. of A.O.C. die wèl goede prijzen opbrengen, ondervinden we weinig last van onordelijkheden, die alleen betrekking hebben op eenvou dige naamloze wijnen. Onordelijkhe den die voortkomen uit het verzet van de Franse wijnboeren tegen de aan zienlijke importen van goedkope con sumptiewijn uit Italië (9'/2 miljoen hectoliter per jaar). Achtereenvol gens bespreken we Languedoc- Roussillon, de Provence en het ei land Corsica. De wijnen die hier van daan komen, staan de laatste tijd vol op in de belangstelling, omdat ook de Franse wijndrinker geen genoegen meer neemt met de gemanipuleerde, uitgeklede consumptiewijn die hem voor zijn dagelijks gebruik, overi gens tegen uitgeklede prijzen, wordt aangeboden. Zowel in het buitenland als in Frank rijk zelf betaalt men liever iets meer en drinkt men desnoods wat minder dan opgezadeld te worden met bocht dat beter een bestemming in het riool zou kunnen vinden. Languedoc-Roussillon Dit is een samenstelling uit economi sche overwegingen van twee gebie den die tot voor kort afzonderlijk een eigen leven leidden met elk een eigen geschiedenis. Roussillon was lange tijd een Spaanse provincie die met het verdrag van de Pyreneeën in 1659 definitief bij Frankrijk werd inge lijfd. Over Roussillon valt niet zoveel te vertellen en de naam zou langza merhand in het vergeetboek gera ken, ware het niet, dat hier gewaar deerde dessertwijnen geproduceerd worden, die met hun soortnaam "Roussillon" bestendigen. Languedoc daarentegen is met zijn bewogen geschiedenis een wezenlijk deel van het oude Frankrijk. Het wa ren de Romeinen die de hier door Phoeniciërs, Grieken en Hebreeën aangelegde wijngaarden vernielden en nieuwe aanplant verboden. Al leen Romeinse burgers mochten een wijngaard bezitten, hun meestal toe bedeeld als gunst voor bewezen mili taire prestaties. De overwonnenen moesten de van overzee uit Italië aangevoerde wijnen kopen. Allengs echter slaagde de bevolking erin om in dit gunstige klimaat de wingerd te herplanten en na het vertrek van de Romeinen was hier een levendige Cucugnan, met op de rechterpagina de plaatselijke herberg. Hier is coq au vin de culinaire specialiteit

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 20