Succesvol H. I. V Z. promoveert Zwollenaren niet bang in het donker Na in de voorlaatste wed strijd met 8-2 van de voor naamste tegenstander Sas sen 4 uit Sassenheim gewon nen te hebben, was het eer ste team van Heineken Ta feltennis Vereniging Zoeter- woude al vrijwel kampioen. Zoals men zelf al verwacht had, werd inderdaad ook gewonnen in de laatste wed strijd. Reflex uit Lisse delfde het onderspit met 0- 10. Hiermee had H.T.V.Z. I het laatste benodigde punt vergaard. Des te verheugen der omdat dit inhoudt dat H.T.V.Z. I gepromoveerd is en in 1982 in de 4e klasse zal spelen. Op de trainings avond op 14 december werd het kampioensteam, ge vormd door de heren J. Broer, P. van Dijk, B. Ver berg en T. Uffink, door voorzitter H. Klein welver diend in de bloemetjes gezet. Vooral de heer Uffink werd hierbij met name genoemd omdat hij in het afgelopen seizoen een score van 100 heeft weten te behalen! V.l.n.r. de heren Verberg, Van Dijk, Uffinken Broer In het oosten des lands is een dropping een geliefd evenement bij jong en oud. Dit bleek wel uit het grote aantal medewerkers uit het horecage- bied Overijssel/Veluwe dat deelnam aan de door de personeelsvereniging van Zwolle georganiseerde dropping. Wat is een dropping? Een puzzel- wandeltocht in het donker, bij voor keur in het bos. Op 6 november 1981 werden om 19.45 uur bij droog weer en een helder schijnende maan de eerste twaalf personen in een gesloten bestelauto geplaatst. Door middel van wat lange harde houten banken was deze 'geschikt' gemaakt voor personenvervoer. Doordat men niet naar buiten kon kijken, was eenieder na drie bochten al volledig gedeso riënteerd. Na circa vijftien minuten kwam men bij het startpunt aan. midden in de bossen van 't Harde. Om de vijf minuten vertrok er nu een groep van vier personenZij waren voorzien van een routebeschrijving die vol zat met valstrikken en dubbel zinnigheden om de deelnemers op een dwaalspoor te brengen. De route was echter wel zo gekenmerkt dat echt verdwalen haast niet mogelijk was. Toch legden de meeste groepen wel enkele kilometers te veel af. Het formulier met vragen en opdrachten leverde ook de nodige moeilijkheden op, zoals 'hoe heet de nieuwe presi dent van Egypte', 'wie wonnen de gouden harp in 1981' en 'in welke maand wordt het meeste hooi ge maaid' (een valstrik want hooi wordt niet gemaaid!). Als men aan de opdracht een takje hei mee te nemen voldeed, kreeg men een strafpunt. In het reglement stond immers 'laat de natuur met rust'. Ook gaf men ant woord op vragen die voorzien waren van een Amstel sticker in plaats van de gevraagde Heineken sticker. Ook dit leverde strafpunten op. Nadat om circa half elf 's avonds de laatsten van de 54 deelnemers de finish hadden bereikt, kreeg men een kop snert. Daarna werden de leuke prijzen uitgereikt en werd er nog gezellig nagepraat alvorens ieder naar zijn woonplaats terugkeerde. Bijzonder verheugend is het feit, dat er bij deze activiteit ook deelnemers waren van onze drankenhandel in Almelo. Een voorbeeld dat navolging verdient. Al met al was het een geslaagde dropping, die de in- en externe organisator(en) een flinke pluim op hun hoed doet verdienen. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 18