i n Biggelaar ij bezig is met bouwen n den Biggelaar zich voor de geschiedenis van )e ojprkt hij zich niet meer tot het lezen en verzamelen van d o en de hobby is hieruit voortgevloeid: b n ven van vliegtuigen. De F VII a in het Aviodome Biggelaar bezig met het nabouwen van een Fokker F VII a. Hij kreeg toevallig een keer een luchtvaartblad in handen waarin een opengewerkte tekening van een Fokker F VII uit 1924 stond. "Ik dacht direct: die ga ik maken! Maar het lukte mij maar niet aan de benodigde gegevens te komen. Tot ik op een dag in een boek van 1943 een beschrijving van de F VII a zag staan. Tenslotte bleek dit toestel in het Nati onaal Luchtvaartmuseum 'Aviodome' bij Schiphol te staan. Daar heeft men mij alle medewerking verleend om de maten te kunnen nemen. Het toestel werd zelfs opengemaakt opdat ik ook van het interieur foto's kon maken", zegt Van den Biggelaar enthousiast. Deze interieurfoto's zullen hem later in staat stellen het schaalmodel zo exact mogelijk na te bouwen. Het hou ten 'toilet', zoals men ook vroeger op boerderijen aantrof, en de emmer om de handen te kunnen wassen zal hij daarbij zeker niet vergeten te imite- plaats door een chartervlucht op 13 mei 1928 naar Kaapstad: in die tijd nog een echte pioniersvlucht! Probleempjes Over enige tijd zal ook het nagebouw de schaalmodel door de heer Van den Biggelaar de lucht in worden gestuurd. Zover is het echter nog niet. Op dit moment is de romp af, die vervolgens SEE TiCE ÜS MUCH 0? Ail iLFTHE* De laatste hand Een krachtige motor van 10 cc ("waar mee snelheden van 250 km gehaald kunnen worden, maar van mij mag hij in deze constructie niet harder dan 40 km per uur") en een extra brandstof- pomp zijn al aangeschaft. Zij liggen bij de heer Van den Biggelaar thuis in de Anthony Fokkerstraat (hoe kan het ook anders) te wachten om ingebouwd te worden. Als het zover is, breekt voor de heer Van den Biggelaar een spannend moment aan. Het toestel gaat dan, radiografisch bestuurd, de lucht in. Zoals bij al zijn andere mo dellen is gedaan, zal Van den Bigge laar zorgvuldig onderzoeken wat er eventueel nog veranderd moet worden om betere vliegcapaciteiten te leveren. Deze gegevens worden dan weer ver werkt in een laatste tekening. Aan de hand hiervan wordt een tweede mo del, het prototype, gebouwd van hout, dat dan zal voldoen aan alle eisen van een op schaal nagebouwd vliegtuig. De heer Van den Biggelaar zal niet eerst een rustperiode inlassen, alvo rens hij met een ander toestel begint. Integendeel. "Ik kijk dan meteen naar iets anders uit. Want ik rust pas als ik aan het bouwen ben". Leuk detail Een aardige bijkomstigheid ontdekte de heer Van den Biggelaar, op zoek naar gegevens over de Fokker VII, in het register voor vliegtuigen en balon- nen uit de jaren 1920-1945. In een be paalde periode werd 'Heineken' als ei genaar genoemd. De nieuwsgierigheid van de heer Van den Biggelaar was direct gewekt, waarop hij de hulp in riep van public relations Nederland om meer te weten te komen over deze vermelding. Het bedoelde toestel bleek in 1927 gebouwd te zijn en is on der de registratieletters PH-NLL in het begin van de vijftiger jaren door de heer H.P. Heineken gekocht om aan het Aviodome te schenken. De PH- NLL bestond echter alleen nog maar uit een romp en een staartstuk, terwijl het Aviodome toevallig ongeveer te gelijkertijd een toestel in vliegklare staat had gekocht. De enige oplossing die toen nog restte, was de sloper. Al les bij elkaar heeft dit vliegtuig een roerig leven gekend. Niet in de laatste met Japanse zijde bekleed zal worden. Het maken van deze romp is al een verhaal op zich. "Voor zover ik weet", legt Van den Biggelaar uit, "ben ik tot nu toe de enige in Nederland die een buizenconstructie van messing heeft gemaakt. Het bracht wel extra moei lijkheden met zich mee. Met de bran der, waarmee ik normaal las, kwam ik warmte tekort. Daarom gebruik ik nu een brander zoals die door edelsme den wordt gebruikt". Ook het bou wen van de vleugels is niet zonder pro blemen geschied. Achteraf is de heer Van den Biggelaar namelijk gebleken dat hij een verkeerd profiel heeft ge kozen. Het profiel dat correct zou zijn, lijkt er erg veel op, maar scheelt 3 mm in de hoogte. En perfectionist als hij is, zal dit dan ook aangepast worden.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 17