C.E. Abebe te gast in Nederland GREEN SANDS LIGT GOED IN DE MARKT Onlangs heeft de heer C. E. Abebe, voor zitter van de Raad van Bestuur van Nigeri an Breweries Ltd. een bezoek gebracht aan ons concern in Nederland. Het doel was een introductie te krijgen in de activi teiten van de Nederlandse organisatie. Op de foto ziet u v.l.n.r. de heren irJ.M. van Rossem (concern- directeur Special As signments), J. van der Werf (lid Raad van Bestuur Heine ken), C.E. Abebe, drs. G. van Schaik (lid Raad van Bestuur Heine ken) en J. Hunt (directeur Brewery Holdings Services Division of United African Company Ltd.tijdens een bezoek aan de Barremolen in Zoeterwoude. Via televisie, radio en tijdschriften wordt men in Nederland regelmatig geattendeerd op Royal Club Shandy. "Het is niet te geloven de vrienden die je maakt met Shandy van Royal Club" is het thema waarmee wordt geadverteerd. Niet alleen in ons land is deze frisdrank met een tikje alcohol een geliefde dorstlesser. Ook in het buitenland heeft men sinds een jaar het bestaan van het ons zo bekende drankje ontdekt onder de merknaam 'Green SANDS'. De nadruk ligt hierbij op SANDS (zand) omdat dit woord associaties oproept met grote droogte en dorst. Green Sands s.a. is een licentiemaatschappij die speciaal door ons concern in het leven is geroepen. Alvorens tot introductie over te gaan, is eerst in een vijftiental landen, verspreid over de diverse werelddelen, onderzocht of er belangstelling zou zijn voor dit produkt. Het resultaat was positief, zodat eind 1980 de definitieve intro ductie een feit werd. Succesvol "Ontdek het geheim van Green SANDS" was de slogan waarmee National Brewing Company in Trini dad Green SANDS lanceerde. Dit werd ondersteund door een uitgebrei de reclamecampagne. De introductie is zo succesvol gebleken, dat zelfs de meest enthousiaste supporters van Green SANDS verbaasd zijn over de verkoopresultaten van het afgelopen jaar. Vervolgens werd in maart van het vorig jaar in Nigeria, een Afrikaans land met ruim 80 miljoen inwoners, Green SANDS op de markt gebracht door Nigerian Breweries Ltd. Ook in dit land bleek het een succes. Uit de immer stijgende verkoopcijfers mag worden geconcludeerd dat de Nigeri- anen het eens zijn met de voor dit land gekozen reclameleuze "Green SANDS, een klasse apart." Recentelijk is het produkt ook in de Antillen geïntroduceerd door de Antilliaanse BrouwerijHierdoor is met de licentiepartners in Trinidad en St. Lucia het Caraibisch gebied momenteel een van de belangrijkste markten. In het Stille Zuidzee-gebied tenslotte heeft Brasserie de Tahiti zich als eerste opgeworpen voor het onder licentie produceren van Green SANDS. Op al de hierboven genoemde mark ten wordt Green SANDS lokaal geproduceerd. Een aantrekkelijke winstmarge gevoegd bij het interna tionale karakter, een unieke smaak en een niet eenvoudig na te maken produktieproces, dragen ertoe bij dat de meeste drankenfabrikanten dit nieuwe produkt zien als een welko me aanvulling op hun eigen assortiment. Export Naast deze lokale produktie, is ook het exporteren vanuit Nederland in volle ontwikkeling. De groeiende markt in Japan is hiervan een voor beeld. Als export produkt is Green SANDS verkrijgbaar in blik en 25 cl flessen. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 13