Waarom RB.I. wijzigde in M.B.I. Feestin Bujumbura Een Burundese dansgroep in actie Personeelsleden van Brarudi S.A.R.L. In nr. 9/1981 hebben wij vermeld dat per 2 september 1981 de naam van onze Indonesische brouwerij gewij zigd is in P.T. Multi Bintang Indone sia. P.T. geeft aan dat het een naam loze vennootschap is (N.V.) en Multi Bintang betekent letterlijk 'veel sterren'. Tot de naamswijziging is besloten omdat men in tegenstelling tot vroeger nu meer dan één bier maakt. In Medan produceert men naast bier ook frisdranken, terwijl ook Green SANDS binnenkort op de Indonesische markt zal worden gebracht. Bovendien vroeg men in Indonesië doorgaans naar 'een Bin tang' i.p.v. naar 'een biertje', hiermee de voorkeur gevend aan de merknaam boven de soortnaam. Twee sterren, afgedrukt op het etiket, behoren tot het merkbeeld van het biermerk Bintang. Het feit dat de brouwerij aanzienlijk meer aandeelhouders heeft gekregen, doordat de voormali ge besloten vennootschap is veranderd in een openbare vennootschap, heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de naamswijziging. Bij de al genoem de vermelding in 9/1981 hebben wij abusievelijk slechts de foto's van Surabaya en Djakarta geplaatst. Zoals uit bovenstaande tekst al blijkt, is er nog een derde vestiging in In donesië en wel in Medan. Derhalve ziet u op de foto de vestiging in Medan (nog zonder de nieuwe naamsaanduiding op de gevel). Vorig jaar was het 25 jaar geleden dat Brarudi S.A.R.L. in Bujumbura geopend werd. Bujumbura is de hoofdstad van Burundi, een land in Centraal Afrika dat gelegen is tussen Zaïre en Tanzania. Momenteel heeft het bedrijf een produktiecapaciteit van ruim 750.000 hl bier en 150.000 hl frisdranken. Bier wordt onder het merk Primus verkocht; de frisdranken onder de merken Coca-Cola, Fanta en Vital'O. Er is een uitbreidingspro gramma van de brouwerij in uitvoe ring, dat de capaciteit binnen enige jaren op 1 miljoen hectoliter zal brengen. Een onderdeel van het uitbreidingsprogramma wordt ge vormd door een nieuw brouwhuis. Ter gelegenheid van de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van Brarudi S.A.R.L. heeft de president van de republiek Burundi dit brouwhuis in gebruik gesteld. De foto's geven u een beeld van de feestelijkheden in Bujumbura. Brarudi S.A.R.L. met links het nieuwe brouwhuis

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 12