Gepensioneerden luidden 1981 uit Langzaam komt oude stoommachine weer tot leven Dubbelrol VanDijck Voor de gepensioneerden en oud-me dewerkers van de vestigingen Rotter dam en Zoeterwoude die onder de invaliditeits- en wachtgeldregeling vallen, was op 15 december in Zoe terwoude de jaarlijkse kerst- en nieuwjaarsbijeenkomst georgani seerd. Allereerst sprak ir. B.A. Horstman, directeur produktie bier, de 302 aanwezigen in de kantoorkan tine toe. Hij zei verheugd te zijn dat allen goed waren aangekomen zonder sneeuwbuien. Voorts merkte hij op dat hij wist dat allen zich op deze jaarlijkse bijeenkomst verheu gen. Maar ook de brouwerij kijkt er naar uit, om met allen die in het verleden zoveel voor onze brouwerij hebben gedaan, van gedachten te wisselen. Na een ieder een prettige middag toegewenst te hebben, nam het muzikale duo Joop van Bergen de leiding over. Dit jaar was er geen bingo of rad van avontuur: 'we blijven gezellig onder ons', gaf de heer Kregel aan. Spoedig zat de stemming er dan ook in. Halverwege de middag maakte het gezelschap met bussen een rondrit over het brouwerijterrein. Tevens had men, op veler verzoek, gelegenheid tot het kopen van recla me-artikelen in het winkeltje van het ontvangstgebouw De Hooiberg. Op de foto ziet u de Heineken Fanfare tijdens haar traditionele jaarconcert op 7 november in Den Bosch. De heer K. van Dijck vervulde op deze dag een dubbelrol. De heer Van Dijck, die al jaren dirigent is van de Heineken Fanfare, dirigeert namelijk ook de Koninklijke Harmonie Cecilia uit Princenhage, die voor de pauze als gastensemble optrad. de machine te restaureren. Sinds de afgelopen zomer steekt de heer Voet veel van zijn vrije tijd in de stoomma chine. "In het begin dacht ik dat het een kwestie van in elkaar zetten was. Al gauw bleek dat het apparaat totaal versmeerd was en dat er veel onder delen moesten worden vervangen of bijgewerkt". Dat is inmiddels ge beurd. Het wachten is nu op een aantal lagers dat speciaal moest worden gemaakt. "Op de lagers van de krukas zat wel vier millimeter speling. Normaal gesproken komen afwijkingen voor van maximaal enkele tienden van millimeters". De heer Voet is in afwachting van die nieuwe lagers om de stoommachine af te kunnen maken. "Daarna is het een kwestie van verven en hij is klaar". Klaar om stoom te leveren? "Ik weet zeker dat hij het zal doen. 't Werkt natuurlijk niet als een nieuwe machine, maar hij zal het doen". De heer Voet zal dan voor de eerste keer in de Heineken geschiedenis een stuk industriële archeologie hebben bedre ven, dat wellicht een van onze ruimten kan gaan sieren. Enige maanden geleden is de gepensi oneerde medewerker de heer A.J. Voet (oud-hoofd machinekamer van de Amstel Brouwerij) begonnen met de restauratie van een stoommachine uit de vorige eeuw. Jaren geleden werd deze machine door een Heineken medewerker tijdens een vakantiereis bij een Duitse brouwerij ontdekt. De uit 1897 daterende stoommachine werd door Heineken gekocht en lag jaren in Hattem. Totdat de heer Eyck, die zich sinds een aantal jaren met museumgoede ren bezighoudt, met de heer Voet in contact kwam die hem aanbood om

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 11