1000e HEINEKEN HISTORIE OVERGEDRAGEN proefbrouwsel een feit Zoeterwoude ontvangt burgemeester De heer P. Kranenberg heeft op 27 november j1met een korte toespraak symbolisch, de oude Heineken ar chieven overgedragen aan het ge meente-archief van Amsterdam. Symbolisch, want het transport van de Heineken archieven naar het gemeente-archief vond in werkelijk heid begin januari plaats. Dit omvatte zo'n 2.300 archiefdozen en circa 65 strekkende meter folianten. Bij elkaar 850 strekkende meter archiva- ria. Het oudste Heineken archief was afkomstig van Heinekens Bierbrou werij Maatschappij N.V. uit de jaren 1873 tot 1930. Voorts waren er gege vens van de Heineken Brouwerij uit Amsterdam en Rotterdam, de Amstel Brouwerij (1870-1968), de Van Vollenhoven Brouwerij (1706-1956), De Ster (1885-1900) en 't Haantje (1900-1919). Namens Heineken waren voorts op 27 november de heren J.H. van Dillen, (de archivaris die de technische kant van de over dracht heeft verzorgd), Ph. W. G. Fröhlich en M. Ch. J. Eyck aanwezig bij de symbolische overdracht. Het grote stuk historie dat het gemeente archief van ons concern heeft overge nomen, zal door gemeente-archivaris sen worden bestudeerd en opgeslagen. Hierdoor zullen zowel de grootste gebeurtenissen uit het verleden als de duizenden kleine details die een samenleving kenmerken, voor het nageslacht bewaard blijven. Na afloop van de overdracht wordt een toost uitgebracht door (v.l.n.r.) drs. E. Heerma, mw. dr. W.C. Pieterse (gemeente-archivaris), de heer P. Kranenberg en een gemeente-archivaris Geïnteresseerd kijkt drs. E. Heerma, wethouder economische zaken Am sterdam, naar defoliant die de heer Kranenberg in handen heeft. In de proefbrouwerij te Zoeterwoude stond men op 1 december even stil bij het duizendste brouwsel, sinds de oprichting van de proefbrouwerij op deze vestiging in 1974. In deze proefbrouwerij, waar veel dat te maken heeft met het brouwen en de verpakking van bier wordt onderzocht, brouwt men jaarlijks circa 150 proefbrouw- sels. Op de foto ziet u de brouwers (in het witte pak), directie en stafleden van HTB bijeen ter gelegenheid van dit 1000e proefbrouw sel. Op de ketel de heren G. Vermeulen (zittend) en D. van de Wetering (staand). Voorts v.l.n.r. de heren C. Landman, K. Smit, C. v.d. Luur, drs. B.W. Drost, drs. P. van Eerde, achteraan A. van Leeuwen, vooraan ir. B. de Jong, ir. A.K.E. ten Bruggen-Cate en ir. J.B.R. Schwietert. Tevens drukken wij hierbij ook een foto af uit 1954. Deze is genomen in de ziederij van Rotterdam ter ere van het 1000e brouwsel. Op de voorste rij tweede van links zittend de heer D. v.d. Wetering en als tweede van rechts staand de heer K. Smit, toentertijd onderbaas mouterij/ziederij nu chef van de proefbrouwerij in Zoeterwoude. Vorig jaar berichtten wij u over het afscheid van burge meester J. A. Detmers van de gemeente Zoeterwoude. Op 23 november heeft ing. A.J.M. Houdijk, voor het eerst sinds zijn benoeming tot burgemeester van Zoeterwoude, een bezoek gebracht aan onze vestiging in Zoeterwoude. Allereerst werd de burgemeester met zijn echtgenote ontvangen door de heer G.T. Kleiberg, directeur algemene zaken. Onder leiding van de heer R.P. Geersinga, hoofd ontvangsten, werd vervolgens het gezelschap rondgeleid. Een rondrit over het brouwerij terrein, een bezoek aan de expeditie-opslag en de waterzuivering behoorden tot de programma-onderdelen. Hoe onze brouwerij in de struc tuur van zijn gemeente is gesitueerd, kon de heer Houdijk zien vanaf de hoogste verdieping van het silogebouw. Na een rondgang door de brouwerij werd een aperitief ge dronken in De Hooiberg. Hierbij waren tevens de heren R.W. Welmers (bedrijfsleider Zoeterwoude) en R.G.H. Elfrink (hoofd public relations Nederland) aanwezig. Een lunch met de directie completeerde tenslotte dit bezoek. Terwijl de heer Kleiberg (geheel links) toehoort, toont de heer Geersinga (tweede van links) enkele grondstoffen aan de heer en mevrouw Houdijk

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1982 | | pagina 10