Reeds worden de sneeuwwitte huizen, door de schaduwen van takken geaderd, zichtbaar. De winter nadert. Philip Dankloff Willem Dierijck Peter de Graaf Dick Handbeuckers Herman Mahieu Eef Neugebauer Jan van der Slik Dick Sneepels Ruud van der Snoek John Strater Jan Timmer Bram Warner Bert de Wit Cor de Wit

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9