O r.v v u '.Jf JO M Voor jullie hebben wij weer een mooie tekening laten maken. Jullie mogen die kleuren en zo mooi maken als je zelf wilt. Voor de makers van de mooiste kleurplaten hebben wij weer een klein prijsje. Er zijn drie leeftijdsgroepen: tot zes jaar, van zes tot negen jaar en van negen tot vijftien jaar. Als je de tekening ingekleurd hebt, kun je hem voor 15 januari opsturen naar: Redactie Vers van 't Vat Postbus 530 2380 BD Zoeterwoude Zet op de tekening duidelijk je naam, je adres en je leeftijd. Misschien zie je in een volgend nummer van Vers van 't Vat dan wel je eigen tekening afgedrukt staan! Aangezien wij in dit nummer al enkele pagina's gewijd hebben aan recepten en puzzels, dit maal een raadseltje. Zoals gebruikelijk zal het antwoord in de volgende Vers van 't Vat staan. Oplossing Zweeds kruiswoordraadsel uit Vers van 't Vat 9/81: - f - 1 - o e r m e - n - c d e o g g r e - e r n d 1 e s k a n t - i a n o r e r e u k n a a r a ma //f kwmn mrnut Een koning heeft zijn land verdeeld in twaalf provincies. Aan het hoofd van elke provincie staat een gouverneur. Elke maand dient elke gouverneur de koning een goudstaaf van een kilo te betalen. Eén gouverneur overhandigt de koning echter iedere keer een goudstaaf die wel de juiste afmetingen heeft maar telkens slechts negen ons weegt. Na enige maanden krijgt de koning het vermoeden dat hij bedrogen wordt en wil de bedrieger dan ook aan de kaak stellen. Het probleem is echter dat hij over een weegschaal beschikt die slechts één keer gebruikt kan worden. Wat is nu de methode om er achter te komen welke gouverneur de bedrieger is? 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30