Noord-Zuidhollands Koffiehuis herrees Rob Ehrens wint Bokma rubriek W. Draaijer W.F.J. Bijlmakers In de Frieslandhallen volgde het publiek van 13 tot en met 17 oktober de verrichtingen van de ruiters tijdens het concours hippique Indoor Friesland. De Frieslandhallen waren geheel uitverkocht. Niet eerder had men zo'n grote belangstelling gekend. De laatste avond werd een internationaal spring concours verreden, dat geadopteerd was door Bokma. Onze landgenoot Rob Ehrens met M. Pascha wist als enige in de barrage de tien hinder nissen foutloos over te komen en eindigde derhalve als eerste. Op de foto ziet u hoe de heer T. Evink, hoofd verkoop van het horecagebied Groningen/ Friesland/Drente, hem met zijn welverdiende overwinning feliciteert en hem de Bokma Prijs (een kristallen vaas) overhandigt. Sinds 29 oktober heeft Amsterdam weer haar Noord- Zuidhollands Koffiehuis tegenover het Centraal Station. Dit koffiehuis, dat tien jaar geleden in verband met het aanleggen van het metrostation moest verdwijnen, is onlangs op initiatief van de heer Fentener van Vlissingen herbouwd. Het Heineken Bouwbureau is hierbij als adviseur opgetreden. Vele genodigden, onder wie ook de heer A.H. Heineken, waren bij de officiële opening op 29 oktober aanwezig. Een aantal van hen kwam van het verzamelpunt, de brouwerij aan de Van der Helststraat, met een speciale tram naar het station. Na een declamatie van Ronnie Bierman, verklaarde burgemeester Polak de zaak voor geopend. Op de foto ziet u Amsterdams eerste burger (links) toosten met de exploitant, de heer A.A. Smits. Vervolg van pag. 25 Bunnik- Op 8 oktober werd onder grote be langstelling het feit herdacht, dat W(il) Draaijer, (wachtchef bottelarij), 25 jaar ge leden bij Vrumona in dienst trad. Op 15 jari ge leeftijd werd hij in 1956 aangesteld als "bandarbeider". Binnen een periode van 25 jaar heeft hij zich, zoals de heer Rottier het in zijn toespraak noemde, "langs de moeilijke weg" opgewerkt naar de functie die hij thans bekleedt. Door veel studie en een groot doorzettingsvermogen heeft hij de functieladder "sport voor sport" beklommen. Namens het personeel werd hem een fraaie fiets aangeboden terwijl ook me vrouw Draaijer niet werd vergeten. In zijn slotwoord dankte de heer Draaijer voor het geboden vertrouwen en de ondervonden medewerking en hulp van alle col lega's in de achter ons liggende periode. Onder het ge not van een hapje en een drankje was er voor iedereen gelegenheid om de jubilaris en zijn gezin te feliciteren. Nuth- Op 30 oktober werd de heer W.F.J. Bijlmakers, monteur C.T.D. in het horecagebied Limburg, in verband met zijn 25-jarig jubileum, met zijn familie ontvan gen door de heer Kerckhoffs. Hierbij waren tevens de heren Hameiers en Aarts aanwezig. De heer Kerckhoffs schetste op ludieke wijze de loopbaan van de heer Bijlmakers. Ook de ernst werd niet vergeten, toen de loftrompet werd gestoken over de positieve inzet, die de jubilaris door de jaren heen ten toon heeft gespreid, zowel in de richting van onze afnemers als ten behoeve van de brouwerij. "U hebt immer getoond een waardig representant van onze brouwerij te zijn", sprak hij. "Dit blijkt simpelweg uit de uitstekende relatie, die u met de afnemers hebt opgebouwd en tot op heden nog steeds onderhoudt. Daarvoor hartelijk dank". Vervolgens decoreerde de heer Hameiers de jubilaris met de speld. Hierna bood de heer Van Hilten onder het uitspreken van enige welgekozen woorden namens het personeel de jubilaris een enveloppe met inhoud aan. Daarna hadden de vele aanwezigen, onder wie de heer Huyben, zijn vroegere werkgever, gelegenheid de heer Bijlmakers en zijn familie te feliciteren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 28