HUWELIJK Den Bosch D. Kouwenberg (mechanische werkplaats) met mw. P.M. de Laat M.H.M. Stuiver (intern transport) met mw. S. Todorovic M.J. van Beers (gistkelder) met mw. M.F.J.A. Verwey. Bunnik W.A.M. van Rijnsoever (bewaking) met mw. R.M.W.E. Clabbers F. Steenbrink (verpakken) met mw. C. Heukels R.P. Kanhai (intern transport) met mw. E.H. Hoencamp Horecagebieden A.W. Schuiling expeditie Amsterdam) met mw. N.J. de Joode Mw. M.D.C. Chin Sie Doun (administratie, Amsterdam) met L.K.S.K. Lee J.P.M. Walraven (expeditie Midden- Brabant) met mw. D.A.M.M. Bimbergen Zoeterwoude J.A.M. Bruines (portiers en bewaking) met mw. C.M.J. Simons GEBOORTE Amsterdam Mariska P., d.v. P. Bakker (energie- en storingsdienst) Den Bosch Maria E.F., d.v. R.A.F. v.d. Horst (bottelarij) Rob en Dave, zn. v. A.L.M. de Lang (storingsdienst) Stéphanie, d.v. J.P. v.d. Ven (technische dienst) Anouk, d.v. H.P. Kappen (mechanische werkplaats Bunnik Hatim, z.v. M. El Khatib (sortering) Ibrahim, z.v. C.M. Rahmouni (kantine) Siham, d.v. A Belgadi (verpakken) Dennis, z.v. M. Burger (intern transport) Bart, z.v. J.L.M. Muller (technologische dienst) Rotterdam Teuntje H., d.v. G. Bot (export transport afdeling) Zoeterwoude Ilan A., z.v. R. Nir (planning control produktie bier) Andy, z.v. mw. M.J. Zuidam-v.d. Tuin (automatiseringsgroep) Yvette A., d.v. J.P. Groen (bottelarij) Alexandra E.G., d.v. P.W. Dreef (garage werkplaats) Linda, d.v. R. Feenstra (meet- en regelwerkplaats) Amsterdam P. Riemslag (reclame servicevoor de cursus Management voor Middenkader (I.B.W.) Den Bosch Geslaagd voor het getuigschrift Bedrijfs-brandwacht: J.A.W. Arts, H.A. Bakker, M.J. van Beers, C.T.G. Bekkers, R.L.P. Doeve, E.J.J. de Fretes, L.W.P.M. Henskens, A.L.J.M. v.d. Heuvel, C.J. Heuverling, R.R. Khoeblal, A.V. Kievit, H.G.M. Kreté, G. Leen, P.J. Leenders, G. van Milt, J.J. Mulders, F.P.A. Reinders, L. Reinders, H. van Rixtel, C.A.W.P. van Ruremonde, C.T.J. Smit,C.J. v.d. Splinter, J.F.H.M. Stolzenbach, J.M.W. v.d. Valk, P.J. v.d Velden, J.W.A. de Werdt en M.M.J.P. v.d. Wielen (allen zijn werkzaam bij de afdeling brouwen); A.M. van Beek, M. van Eggelen, J.M.T. Hoos en P.J. Oosterwijk (allen werkzaam bij intern transport) Bunnik R. van Pommeren (marketing onderzoek) voor het diploma NIMA-A Zoeterwoude B.H. v. 't Hoenderdaal (magazijn en intern transport) voor het E.V.Ó. diploma OVERPLAATSINGEN A/MAU J. van Wijk naar A/Hel J.N.H. Kremer naar ZAVou ONZE Den Bosch J.G. van Malten (bottelarij) Horecagebieden H.J.M. Brummer (verkoop binnendienst, West-Brabant/Zeeland) T. Moravec (verkoop. Den Haag K. de Jong (administratie, Groningen/ Friesland/ Drente) E.F. Bezemer (expeditie, Rotterdam) Zoeterwoude Mw. K. Meerburg-Verduyn (interne accountantsdienst) Mw. E.C.J. van Wageningen-van Haaster (bedrijfsinkoop) BUITENLAND Betreft: Periode 22-10-1981 t/m 12 november 1981 Duncan Gilbey Matheson - Engeland Op 12 oktober 1981 heeft er bij de familie F.J.C. Mollerus gezinsuitbreiding plaatsgevonden Het dochtertje heet Barbara Marielise. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Na genoten verlof is de familie J.M. van der Kamp op 28 oktober naar Lagos teruggereisd. De familie F.G.R. Lefebvre volgde op 31 oktober met als eindbestemming Ibadan. Op 9 november is ook de heer H. Timmer teruggegaan naar Nigeria en wel naar zijn standplaats Kaduna Bralima S.A.R.L.-Zaïre De heer en mevrouw Ch. Bussmann zijn op 23 oktober uit Bukavu naar Europa vertrokken met verlof. Op 12 november is de heer M. Muilwijk teruggekeerd naar Kinshasa. Bralirwa S.A.R.L.-Rwanda Na verlof is de familie H. Steehouwer op 23 oktober naar Gisenyi teruggereisd. Windward and Leeward Brewery Ltd.-Windward Islands De heer Ph. Nagelhout reisde op 25 oktober naar Vieux Fort terug. Zijn vrouw en dochter zullen zich later bij hem voegen. DANKBETUIGINGEN Door de overgrote belangstelling, de vele cadeaus, de prachtige bloemstukken en het telegram is de 25-jarige jubileumdag voor mijn vrouw, zoon en voor mij zelf onvergetelijk geworden. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor en zeggen u allen daarvoor hartelijk dank. J.G.A. Elands Het cadeau en de brieven die wij mochten ontvangen bij mijn 25-jarig jubileum waren samen met de getoonde belangstelling voor ons even zovele blijken van vriendschap en collegialiteit. Langs deze weg willen wij allen, die in Nigeria of in Nederland hieraan hebben bijgedragen, hartelijk bedanken. Mien en Roel Koppenol Mede namens mijn vrouw en kinderen wil ik langs deze weg iedereen nogmaals hartelijk dank zeggen voor de geweldige belangstelling tijdens de viering van mijn 25-jarig jubileum. De zeer prettige ontvangst, de cadeaus en de goede sfeer, als ook de belangstelling van 'oud-gedienden' en collega's die elders binnen het Heineken concern werkzaam zijn, hebben er toe bijgedragen dat wij aan deze middag nog lang een dierbare herinnering zullen bewaren. W. Draaijer Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de onvergetelijke dag, aangeboden bij het bereiken van mijn 65 jaar. M. Kooiman OVERLEDEN De heer H.J .H. VAN GEELEN (86) is op 3 oktober 1981 overle den. Hij is op 15 mei 1920 in dienst getreden bij de Amstel Brouwerij in Amsterdam. Tot zijn pensionering op 31 decem ber 1949 is hij werkzaam geweest bij het filiaal in Den Haag als ver tegenwoordiger. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23