Klompje pooi naar Memude !S BHBHfSBB tSyi-: t't |p;+ J.W.F. Snijder FI. 775,- Links de heer Van Rossem, rechts de heer Pijtak. r.vt U A ,1 kV jP.V. mnirnuM in ai mum In het kader van de jubileumwedstrijd van de Heineken Ideeënbus vond op 29 oktober jl. in Den Bosch de verlo ting plaats van de vierde extra prijs, die bestond uit een klompje goud. Ir. J.M. van Rossem, die het belang van de ideeënbus nogmaals onderstreep te, verrichtte de trekking in aanwezig heid van leden van de O.R., P.I.B.C. en C.I.B.C. Deze keer wees het lot twee medewerkers van de vestiging Zoeterwoude aan als winnaars, name lijk de heren D. Barnhorn en P. Struiksma. Den Bosch Het door de heer Snijder (werk zaam bij de afdeling verpakken) ingediende idee heeft betrekking op de inloop van de dozenlijm- machine. Door het plaatsen van een fotocel boven de invoer stopt de machine thans als er een doos op de collistang terecht komt. Deze beveiliging voorkomt sto ringen door kromme collistan gen. Minder produktieverlies is het gevolg. V.l.n.r. de heren BakkerMoes, Kruidenier, De Rooy, Gortworst en Otten. Op dinsdag 27 oktober had de Plaatse lijke Ideeënbuscommissie Amster dam een drukke middag: er moest na melijk aan vijf medewerkers een be loning worden uitgereikt. Allereerst reikte Ir. A.J. Kruidenier aan de heren F. Gortworst (interne dienst, Al Hel) en W. de Rooy (P.R.,A/Hel) een beloning van f 125,- uit. Hun ingezon den idee betrof de beveiliging van de ballustrade van de ontvangstruimte 'Het Koelschip', waaraan jaarlijks ve le toeristen een bezoek brengen. Hier na was het de beurt aan de heer J. Moes (energie en storingsdienst, AJ Hel), die f 375,- mocht ontvangen voor het feit dat hij de ringen in de vul- machine had vervangen door kunst- stofringen. De heer H. Otten (bottela rij, A/Hel) ontving f700,-. Hij had een idee ingediend om de koelwatervoor ziening voor het hydraulisch systeem van de wasmachine te minimaliseren. De 'hoofdprijs' ging naar de heer F. Bakker (energie en storingsdienst, AJ Hel). Zijn idee betrof het wederom gebruiken van koelwater, onder ande re als ketelvoedingswater. Als belo ning hiervoor mocht hij een bedrag van f 2.325,- in ontvangst nemen. Tot slot van de bijeenkomst sprak de heer Kruidenier de hoop uit in de nabije toekomst nog vele malen premies voor het inzenden van constructieve ideeën te mogen overhandigen. Den Bosch L. Garcia Perez, bottelarij f 200,- F. v.d. Leur/J.H.L. van Berkel, bottelarij f 100,- A.H. de Jager/C.J.A. v.d. Broek.pl. administratie f 100,- W. Fontijn./W.W.A. Habraken. kwaliteitsdienst f 90,- H.M. van Boxtel, bottelarij f 75,- H.M. van Boxtel, bottelarij f 75,- F. Berral Garcia, bottelarij f 75,- C.J, Doomernik. bottelarij f 75,- A.G.M. v.d. Wiel, bottelarij f 50,- N. van Gerwen, centraal magazijn f 50,- E.A.H. Thelen, bewaking f 40,- P.J. van Diepen, bottelarijf 25,- Bunnik B.L. Binnekampalgemene kantoorzaken f 80,- D.E. Turksema, verpakken f 50,- Horecagebieden C. A. Messer, commercieel technische dienst Rotterdam f 150,- Leeuwarden J. Heins, bottelarij f 90,- Een ieder kreeg een geschenk uit de bij de beloning behorende groep. Amsterdam V.P. v.d. Voort, belading f 25.- J.S.M. Steur, brouwenf 25,- R.F.M. Kropt, administratie f 25,- Den Bosch C.J. Schapendonk, bottelarijf 25,- J.A. Roemer, bottelarij f 25,- Bunnik A. Bouwer, kwaliteitsdienst f 25,- A.G.M. van Rooijen, verkoopbinnendienst f 25,- Horecagebieden A. van Berkel, expeditie Midden-Brabantf 50,- M.J.C. van Zundert, expeditie West-Brabant/Zeelandf 25,- Leeuwaiden S. Hempenius, bottelarij f 25,- S. Hempenius, bottelarij f 25,-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22