die holletjes is het wel erg stil; niet over piekeren. (11) 89. Verzameling vorste lijke dwaalwegen. (7) 91. Een zesde zin tuig, waar kop noch staart aan zit, vindt- ie. (8) 92. Deze deurbel klinkt kinderen als pianomuziek in de oren. (14) 93. Al- phabetweterige schriftgeleerden. (14) VERTICAAL; 1. Mede-parlementariër. (11) 2. De lijn Hoek van Holland-Harwich is nog altijd de beste route. (5-4-3) 3. Bij de NOS zijn we onder ons. (5) 4. Zoiets als Fries en Antifries. en daar zijn we dan over ge belgd! (9) 5. Bert koopt in de kasbah al les voor een appel en een ei. (10) 6. Hier mee kun je voor een spotprijs iemand in het zonnetje zetten. (11) 7. Plaats in 79 hor. (3) 8. Pa en Mien namen gelijk stel ling voor die actie(11)9. Dit moet niet IN zijn, want dan kom je in de WAO. (6) 10. Iedere vogel is 't, maar een teen ager nog net niet. (10) 11. Steelsgewijs weet hij er munt uit te slaan. (10) 13. Ha, hebt u het ook gevonden? Of is dit grieks voor u? (6) 15. Met recht van nul en ge nerlei waarde. (9) 16. Tussen twee haak jes, dit is er één van. {81 20. Gewoon dronken. (2) 22. Zo'n gezelschap is klaar met lezen. (6) 24. Deze "bezigheid" op de spoorbaan is ronduit hinderlijk te noemen1131Allee, wat een bochten zitten daarin. (9) 32. In De Seinpost op Texel is men in de war. (5) 33. Religieus verzoekplaatje. (10) 34. Ter overwe ging: zo'n hals kan dit op schaal bren gen. (4) 37. Pro memorie: deze uitgave dient tot meerdere glorie van de historie! (10) 40. Straalde in een rijtuig. (7) 41. Het zijn noeste snaken, die schilderen. (7) 42. Drieste drank. (5) 43. Dit poesje is in een boom te vinden. (9) 44. Het geen altijd doorgehaald moet worden. (3) 45. Gokkerstaai. (5) 47. Monochro- matische electromagnetische lamme ling. (11) 48. Anders is 'r niet in de ber gen in Amerika. (5) 49. Op die school leer je alles met de Franse slag. (5) 52. "Putje graven, tentje bouwen, tukkie doen", aldus Kan. (3) 55. Spook-trams veroorzaken ook leed. (5) 57. Dit staat voor een jaar. (4) 61. Met dit resultaat kunt u bijvoorbeeld de pisang zijn. (6) 62. Het blijft stralend, maar paradoxaal genoeg is het ondoorzichtig. (12) 63. Dat ligt in een verkeerd nest en de vogel is gevlogen. 10) 64. "Geef mam seringen" is geen Hoogduits, maar geëigend Ne derlands. (11) 65. Vervelend, mijn hoofd staat er niet naar, o wee het maakt me draaierig. (9) 66. De sinten waren ook deze maand weer zo vroom! (11) 67. Geldverslindend, maar leuk tijdver drijf! (als de hond er maar niet in zit). (11) 68. Met dit plantje kun je tossen. (10) 69. Deze autoriteit is in alle staten. (8) 71. Meubel voor procuratiehouders. (10) 74. Dit is nu niet bepaald een giller. (9)77. In deT.E.E. mag een gast dit ma teriaal niet meenemen. (8) 80. De domi nee heeft in '70 een partij opgericht. (2) 83. Met zilver kun je dit aan de weet ko men. (6) 87. Kersverse bult. dat is la chen geblazen. (5) 90. Hoe Monsieur Jacques iets bevestigt. (3). nmpiiffiis Ook dit jaar hebben wij weer twee pagina's puzzelplezier voor u. De maker is de heer A. Hulzebos van de afdeling administratie en financiën Nederland in Zoe- terwoude. Al vele jaren (in 1955 verscheen de eerste puzzel van zijn hand in Vers van 't Vat) levert hij zijn bijdrage aan het kerstnummer in de vorm van een cryp togram. Aan ieder cryptogram gaan maanden van voorbereiding vooraf. Met de ze puzzel is de heer Hulzebos in februari van dit jaar al begonnen. Uit gesprek ken, kranten en tijdschriften verzamelt hij doorlopend woorden die hem geschikt lijken voor deze hoofdbrekende puzzel. Hiervan legt hij een register aan waarin categorisch woorden van twee tot en met zestien letters worden opgenomen. Hoewel u dit niet van hem gewend bent, heeft de heer Hulzebos -al bezondigt hij zich hier niet graag aan- dit maal ook een aantal anagrammen in de puzzel ver werkt. Het begint al met 1 horizontaal. U begrijpt het al: ook dit jaar kunt u ver zekerd zijn van urenlang (wellicht wekenlang) puzzelgenot! Wij wensen u in ieder geval veel plezier en succes toe bij het oplossen. Bij juiste oplossing verschijnen, van boven naar beneden, op de eerste en de vijf de rij van het lettergreep-raadsel drie spreekwoorden. Behalve de drie spreek woorden dient u ook de 31 woorden in te zendenU kunt uw oplossingen vöèr 20 januari 1982 sturen aan: Redactie Vers van 't Vat. kamer 2.331, Zoeterwoude öf per externe post aan: Redactie Vers van 't Vat, Postbus 530, 2380 BD Zoeter woude. Door loting zullen uit de goede oplossingen van elke puzzel drie inzen ders worden aangewezen, aan wie een cadeaubon van f25,- zal worden gestuurd. De oplossing van beide puzzels zal in Vers van 't Vat 1/1982 worden gepubliceerd; de namen van de prijswinnaars in nr. 2/1982. LETTERGREEP-RAADSEL Gegeven de volgende 130 letergrepen: a - ac - ac - air - an - bak - bak - be ca - ca - een - cle - co da - de - de - den - des - di - di - di - do - do -dril - drijf /e-e-e-en-en-es- eus - ex ga - gas - ge - ge - gie - gis - gru//// ka - ken - ker le - len - lie - lis - list - lo ma -ma - mag - mal - me - me - me - me - mer - mie - mon na - na - ne - ne - nee - ner - ni - ni - nieuw - no - no - nu - nun o - o - o - o -o - oor - or - or par - pe - pe - plo - po ra - ra -ren - ren - ri - ri - ri -ring - ro sa - se - si - stra ta - tar - te - ten - tho - ti - ti - ti - ti -tie - tie - tie - tie - tis - to - tro - tu - tij - ty um - um - us - us van - vend - ver - ver - vond wel - werxie III Vorm hieruit 31 woorden van de volgende betekenis: 1. Regelen, tot stand brengen. 2. Zéér luid. 3. Verzameling afschuwelijkheden. 4. Kenner van Oosterse talen. 5. Werkkracht, functionaris. 6. Rivier in Zuid-Amerika. 7. Rechtzinnigheid. 8. Hogere kookkunst. 9. Vervoersonderneming. 10. D.m.v. kernenergie. 11. Een bepaalde bedoeling uitdrukkend, waardoor aan de waarheid tekort gedaan wordt. 12. Beklemtonen. 13. Vers. 14. Dwingelandij. 15. Muzikaal drama. 16. Italiaans volksgerecht. 17. Schrijfmachine-akte. 18. Werkingssfeer, bereik. 19. Ambassadeur van de paus. 20. Betoging, optocht. 21. Groep van 5 vliegtuigen. 22. Ontwijfelbare waarheid. 23. Voorliefde voor eigen land. 24. Verduistering van gelden. 25. Vroegere dagtekening. 26. Godendrank. 27. Schouwburgplaats. 28. Arbeidsvermogen. 29. Nieuw gevormd woord. 30. Chemisch element (metaal). 31Soiree. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19