HORIZONTAAL: 1. Schietklaar? Mis! Fotogeniek? even min, maar het vermogen is wel aanwezig zo geboekt te staan. (14) 6. Is dit nog vlugger dan spoorslags? (14) 12. Ca. 1 bij 1 meter. (8) 14. Er zijn onderdelen van haarspelden weg. (7) 17. Kijkers, die met bussen komen, moeten op hun tellen passen! (11) 18. Voor de extra ronde is plaatsbespreking nodig. (1119. Elk jaar ebben de seizoenen vanzelf weer weg. (7) 20. De vorige is nog voor handen. (6) 21. Als ik in Duitsland ou der word ben ik ineens mezelf niet meer. (3) 22. Magnetiseurs? Ze beroeren in ie der geval gevoelige snaren. (8) 23. Haar bloem lokt vorstelijke gaven uit. (4) 25. De Franse spuit elf is de hunne niet. (4) 26. Deze zanik kan tussen zijn tanden zingen. (4) 27. Hoe het met één vaartje steeds gekker kan worden. (5) 28. Battle - dress (8) 29. U ziet hier geen heil in? Het kan er ook net mee door voor het nieuwe jaar! (5) 30. Elk heeft zijn eigen aard en heeft huisje, boompje aan zijn staart. (7) 33. Zowel in de kleine als in de grote schitteren de sterren. (4) 35. Ver zamelplaats van schaapjes. (5) 36. De voetveeg is uitgeput. (7) 38. Bierstroom. (6) 39. Da's nogal wiedes, we zijn op glibberig terrein. (7) 42. Serieuze vogel (5) 46. Waarin vaak over de vierdaagse wordt gefluisterd. (12) 49. Dit vindt geen ingang, integendeel. (4) 50. Heb je 'r om gevraagd eerder naar huis te mogen? (10) 51. Zo'n plan houdt je overeind. (5) 52. Kalmpjes aan - dat kan de toets door staan. (5) 53. Met kratten kun je een sa laris verdienen. (10) 54. De sluwheid zit 'm in 1 horizontaal. (4) 56. Schoolslag. (12) 58. Veld-hor. 28 (5) 59. Niet alleen de kater komt later - dat zit wel snor. (7) 60. Verzamelaar van pijpen. (7) 61. Bij zo'n camera-opstelling moet je je afvra gen: candid of kan dit niet? (7) 64. Een stinkende plant heeft een gulden water nodig. (5) 68. Een slok op zijn tijd. (4) 70. Een paar van twintig. (8) 72. Niet eenvoudig en toch een kenmerk van het ware. (5) 73. Deze knikkers zijn niet van de zusters. (8) 75. De klap op de vuur pijl: je houdt er een kater van over. (5) 76. Die beginnen als een schaduw heen te vliegen. (4) 78. Wel varend volk. (4) 79. Sir Anthony had zijn eigen tuin en Jaap zijn eigen baan. (4) 81. In een ver heven stemming kwam ik weer tehuis. (8) 82. Paardenschlager. (3) 84. Geesti ge taal. (6) 85. Deze vrouwendief heeft een bord voor z'n kop. (7) 86. School voorbeeld van een pleidooi. (11) 88. In 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18