F. J. IJpenburg: "Je bent een manusje van alles". V Op 27 november heeft de heer F.J. IJpenburg zijn 25-jarig jubileum gevierd als monteur van de commercieel technische dienst. Hij begon 25 jaar geleden als buiten monteur voor Groningen, Friesland en Drente. Ook heeft hij een paar jaar als chef monteur in Den Bosch gewerkt. Toen hij daar echter een woning aan geboden kreeg, wilde zijn vrouw de stap om naar Brabant te verhuizen, lie ver toch niet nemen en werd zijn stand plaats weer Amsterdam. Een jaar gele den vond opnieuw een verhuizing plaats en wel naar het verkoopkantoor van het horecagebied Noord-Holland. Nu, een jaar later, zou hij niet meer te rug willen naar Amsterdam. "De brou werij was zo groot geworden dat je veel mensen niet meer kende. Hier is alles veel gemoedelijker, je kent ze alle maal. Ook het werken hier is prettiger dan in een stad. Bovendien heb ik in Noord-Holland ook mijn rayon ge had". Noodgevallen De sfeer is zo prettig dat de heer IJpen burg het niet als een bezwaar ziet als hij eens 's avonds door een klant van hem wordt gebeld. "Normaal gesproken krijgen we bonnen van onze C.T.D.- administrateur met de namen van de zaken waar we heen moeten. Maar het kan wel eens gebeuren, dat de eigenaar van een zaak plotseling, bijvoorbeeld vlak voordat de hele biljartclub komt, met een defect aan de installatie kampt. Dan ga je er natuurlijk naar toe. Dat is zo aantrekkelijk van dit be roep: de verantwoordelijkheid om te beslissen of je er direct heengaat of dat het wel een dag kan wachten. Ook overdag kan het gebeuren datje ergens komt waar vrijwel niets aan de bierin stallatie mankeert. Zo'n eigenaar zou het gemakkelijk zelf kunnen oplossen. Maar het is nu eenmaal zo dat een kas telein er liever een monteur bijhaalt. Af en toe moet je naar een zaak omdat het bier steeds dood slaat. Als je dan gaat kijken, blijkt dat de glazen niet goed zijn schoongemaakt. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als er vlak voor de deur een haringkar staat! Al leen spoelen is dan niet genoeg. Elke week moeten de glazen worden gerei nigd met sodawater. Thuis ben ik daar ook heel strikt in. Mijn vrouw mag ze ook niet afdrogen. Als je namelijk visi te krijgt, is het toch zo dat de mensen opletten of het biertje dat je hen voor zet, er wel perfect uitziet". Vervelend Dc heer IJpenburg heeft zijn werk al- tij d plezierig gevondenDoor het stuk je eigen verantwoordelijkheid, het al tijd buiten zijn, het ongeregelde leven. "Je bent eigenlijk een manusje van al les. Je moet wat timmeren, solderen, sjouwen, verbouwen en alles doen wat te maken heeft met het plaatsen of re pareren van een bier- of frisdrankenin stallatie. Voor onverwachte gevallen hebben we een complete bier- en fris drankeninstallatie met al de diverse re paratie-onderdelen in de auto staan. Ook worden wij veel gevraagd bij klan ten die hun interieur willen verande ren en daarom om advies vragen. Dan laatje wat schetsen zien en geef je raad over het juiste punt van uitgifte en te ruggave van glazen. Dat zijn dingen die je door ervaring hebt geleerd". Naast de normale werkzaamheden, breekt er voor de heer IJpenburg ieder jaar een drukke tijd aan als van april tot okto ber overal kermissen worden georgani seerd. Vele extra installaties moeten dan worden geplaatst. Een periode die hij niet zo leuk vindt, is het voetbalsei zoen. Niet omdat hij niet van voetbal len houdt, integendeel zelfs, (en vooral van Feyenoord en Volewijck) maar omdat hij dan veelvuldig de voetbal kantines moet bezoeken. "Doorgaans moet je ergens ver weg de sleutel halen en alleen zo'n kantine binnenstappen. Je moet dan zelf zoeken naar het kel- derlicht en uitzoeken wat er aan de bierinstallatie mankeert. Nee, dat vind ik niet zo prettig". 'Eigen monteurs' Noord-Holland is verdeeld in zes 15 rayons en heeft zeven CTD-monteurs. Die zevende is een soort vliegende keep, die overal invalt waar dat nodig is. In de vakantieperiodes nemen de monteurs ook tijdelijk het rayon van een collega over. "Dan merk je goed dat de klanten ons beschouwen als een 'eigen' monteur. In sommige dorpen vragen ze je eerst het hemd van je lijf voordat je kan beginnen. Maar er zijn ook kasteleins die dan zeggen dat het niet dringend is en dat het wel wachten kan tot hun 'eigen man' weer terug is. Dat zijn dingen die je in elk rayon ziet gebeuren. In Volendam, een van de plaatsen uit mijn rayon, is het ook al tijd zo dat als ik ergens ben, iedereen naar me toe komt met klusjes. Als ik tijd heb, doe ik die meteen. Vroeger mocht dat niet en moest het eerst via een bon worden doorgegeven. Maar nu mag dat wel, omdat het toch moet gebeuren. Dan kun je het beter direct doen". Uiteraard weten velen wat het beroep van de heer IJpenburg is. Ook in zijn vrije tijd, bij de biljartclub, dansschool en op de camping wordt vaak zijn hulp ingeroepen. En onder weg natuurlijk ook. "Als ik ergens met mijn vrouw wat ga drinken, stellen ze je vaak nog even een vraag over een probleem". Fusie De heer IJpenburg heeft vele herinne ringen aan vroeger. Een van de zaken die hem en zijn collega's altijd bijblijft, was de goede verstandhouding tussen Amstel en Heineken monteurs. "Het is heel gek, maar vroeger, toen Amstel en Heineken nog niet tot één concern behoorden, kenden de monteurs van die twee brouwerijen elkaar al. Vaak spraken we dan met elkaar en gingen we samen nog wat drinken. Met mon teurs van andere concurrenten was dat beslist niet het geval. We zeggen dan ook altijd: wij zijn voorde fusie al gefu seerd!" SS Ui« V ',V r.vt ,V U 4 M M M M II

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15