Vrumona bridgers sluiten goed seizoen af Eend onvindbaar tijdens puzzelrit I hl hhhmhmw hi miiiiiimm V.r.n.l. de nummers 1, 2, 3 en van het seizoen 80/81 Op maandag 17 augustus j1ging voor de Vrumona bridgers het seizoen 81/82 van start. Alvorens met het nieuwe seizoen te beginnen, werd eerst even stil gestaan bij het afgelopen seizoen, waarin naast de gebruikelijke onderlinge bridge drives op de maandagavonden ook tegen andere bridgever- enigingen een aantal drives werd gespeeld. Vrumona won de beide drives tegen de bridge-club Kanaleneiland Utrecht, terwijl ook de wedstrijd tegen Heineken Den Bosch win nend werd afgesloten. Alleen de thuiswedstrijd tegen het sterke U.V.V. werd verloren. De drie hoogst geëindigden in het seizoen 80/81 werden even apart in het zonnetje gezet. Na 41 rondes eindigde de heer C.M. van Zenderen op 58.18 de heer L.A.M. van Zen deren op 57.00% en de heerC.A. Bergsteyn op 53.25 Na de huldiging van deze drie kon het nieuwe seizoen eerst goed beginnen waarbij de heren Van Zenderen -onder het motto 'de eerste klap is een daalder waard'- de wedstrijd wonnen met 59.02 Op vrijdag 9 oktober werd een lustrum-drive gespeeld in Zoeterwoude. Vrumona vaardigde vijf paren af die met een paar leuke prijzen naar huis gingen. De eerste wedstrijd te gen Heineken Den Bosch, gespeeld op 27 oktober, werd door Vrumona verloren met 1260 tegen 1332. Voor de komende maanden staan nog op het programma de uitwedstrijd om het kampioenschap van Kanaleneiland Utrecht om de zgn. Paulides-beker, een uitwedstrijd tegen U.V.V. en niet te vergeten de eigen Vrumona Kerst-Bridge drive op maandag 21 december. In een volgend nummer zult u hier meer over lezen. Belangstellenden voor bridge kunnen zich opgeven bij de wedstrijdleider C.M. van Zenderen. Hij is telefonisch te be reiken bij Vrumona onder toestel 300. Hoewel Zoetermeer geen klaverjasvereniging kent, telt deze vestiging een groot aantal klaverjasliefhebbers. Om die reden was op 28 oktober een toernooi voor hen georganiseerd. Veer tig personen kwamen in de kantine bijeen om op gemoedelijke wijze een kaartje te leggen. Men speelde drie sets van zestien spelen, waarbij men bij elke set met andere mensen aan tafel zat. De heer J. M. Koole eindigde deze avond als eerste. De Amsterdamse puzzelrit werd dit jaar op 17 oktober ver reden. Onder goede weersomstandigheden verkenden de chauffeurs en kaartlezers van 24 deelnemende auto's de prachtige omgeving onder de rook van Amsterdam. Het Gein en het natuurgebied Botshol maakten deel uit van de 80-km lange rit. De nodige addertjes zaten hierbij weer on der het gras. Aan de bijzondere opdracht een zoutvaatje in te leveren, hetgeen een run op de winkels veroorzaakte, kon door de meesten worden voldaan. De meeste deelnemers konden echter het bordje met een eend niet vinden. Dit was slim (maar niet verdekt) aan een paal bevestigd, die precies op een hoek stond waar men rechtsaf moest slaan. Door de spanning werd dit onderdeel dan ook veelvuldig over het hoofd gezien. Voorts moest men bij drie controlepunten de kaart laten afstempelen. De 'geheime' controle werd echter door de meesten gepasseerd zonder deze aan te doen. Ook de afstandsvragen waren voor velen een probleem. Deson danks was de stemming bijzonder goed. Het werd betreurd dat de organisatoren, de heren Hesse en Wimmers, tijdens de prijsuitreiking in de kantine van de Mauritskade mee deelden dat dit de laatste door hen georganiseerde rit was. De heren H.A. Hesse (midden) en J. Wimmers (rechts): het duo dat vele jaren de Amsterdamse puzzelrit organiseerde. Dank zij de goede organisatie en de inzet van velen waren de puzzelritten altijd bijzonder geslaagd, hetgeen door de deel nemers zeer werd gewaardeerd. Met 132 strafpunten kwam tenslotte de heer G. van Kooten (A/Hel) als winnaar uit de bus. Hl

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14