ohuk bimhïi minikin smo in hm mm mmmimmi De Duty Free verkoop van Heineken bier in de scheepvaart loopt via de in alle havens gevestigde scheepsleveranciers (shipchandlers). De duty free afdeling binnen export doet direct zaken met een groot aantal scheepsleveranciers in vrijwel alle wereldhavens. Er is zo een netwerk van leveranciers ontstaan, dat zich over de gehele wereld uitstrekt, waar schepen Heineken bier kunnen verkrijgen. De scheepsleveranciers hebben een eigen wereldwijde organisatie die jaarlijks een conventie organiseert. Aan deze conventie, die elk jaar in een ander land plaatsvindt, is een grote beurs verbonden. Al vele jaren is ons concern bij deze beurzen aanwezig met een stand. Meestal in de stijl van een oud-Amsterdams café. Ieder jaar wordt de standbouw geheel verzorgd door de afdeling reclame service. Door de kwaliteit van deze stands zijn de verwachtingen van de conventie-bezoekers steeds hoog gespannen. Toen voor dit jaar de keuze als conventie-stad op New Orleans viel, betekende dit voor de afdelingen duty free èn reclame service een uitdaging om binnen de daartoe beschikbare middelen aan de andere kant van de oceaan een representatieve stand te bouwen. Dank zij een nauwkeurig opgesteld draaiboek werd de gehele organisatie een succesvolle operatie. Ruim 400 scheepsleveranciers uit 37 landen bezochten de conventie. En als vanouds was onze stand een ontmoetingspunt voor de diverse nationaliteiten. Vele nieuwe contacten werden gelegd, met name met relaties van het westelijk halfrond. Volgend jaar zal de conventie waarschijnlijk in Warschau worden gehouden. De "Bouteillerie de Kinshasa" Boukin S.A.R.L. is een bedrijf, waarin Heineken al vanaf de oprichting in 1948 deelneemt. Boukin is de enige flessenproducent in Zaïre en levert onder meer flessen aan alle brouwerijen, frisdrankenproducenten, gedistilleerd en wijnbottelaars en apothekers. Onlangs heeft de produktie van het bedrijf echter enige tijd stil gelegen. Door achtergebleven verontreinigingen in het als grondstof gebruikte breukglas was namelijk een gat ontstaan in de vloer van de oven. Hierdoor was het noodzakelijk, dat de oven werd afgetapt. Foto 1 toont u een overzicht van het bedrijf in Kinshasa. Op foto 2 ziet u het aftappen van de oven en op foto 3 de reparatie van de ovenvloer. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 13