Het is een goede gewoonte op de drempel van een nieuw jaar terug te blikken op het afgelopen jaar. Op deze pagina gaan wij wat verder terug het verleden in: om precies te zijn naar het jaar 1956. Voor de oudere medewerkers onder u wellicht een leuke herinnering. Voor degenen die dit niet hebben meegemaakt een aardige kennismaking. MUM at gebeurde er allemaal in 1956? Wij noemen maar een paar puntjes: Het MMU Heineken Brouwerij Mannenkoor uit Rotterdam had net de viering van UW het 10-jarig bestaan achter de rug; Klaverjasvereniging HBM uit Rotter- dam vierde op 12 maart haar 10-jarig bestaan en Voetbalclub S(port) en O(ntspanning) H.B.B.A. voetbalde op 1 februari al 15 jaar. De installatie van de ondernemingsraden in Amsterdam en Rotterdam vond op 17 februari plaats. In Nigeria was men toentertijd nog druk bezig met het bouwen van de brouwerij van Nigerian Breweries Ltd. in Aba. Ook in eigen land was er 25 jaar geleden een brouwerij in aanbouw, en wel in Den Bosch. Het leek ons aardig dit nog eens in beeld te brengen. Op het moment van de foto's is het november 1956. Elf maan den na het slaan van de eerste paal door Jhr. P.R. Feith. Ook de brand van de hou ten opslagloods op 13 april, waarbij anderhalf miljoen flesjes bier verloren ging, is dan al ruimschoots achter de rug. Foto 1 toont u een deel van het ketelhuis en de machinekamer. Foto 2 geeft een overzicht van de bottelarij in aanbouw. Op foto 3 ziet u een ondergrondse leidingtunnel, in een ver gevorderd stadium. Deze onder grondse leidingtunnels waren een nieuwigheid voor Heineken. Voor het eerst werden in een dergelijke tunnel alle toevoerleidingen voor de diverse afdelingen, zoals voor stoom, water, lucht, bier, wort en koeling, verzameld. om Bosch 10 01 KioomscHomm

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11