Wijn en gedistilleerd verkrijgbaar met de bierkaart Nieuwe regeling voor personeel Eigen drankenhandels: J Zoals u in de vorige Vers van 't Vat en in het personeelsbulle- tin van november hebt kunnen lezen, wordt per 1 januari 1982 het drankenpakket dat door het personeel van Heineken Brouwerijen B.V. (in clusief gepensioneerden) afgenomen kan worden, uitgebreid met een wijn en gedistilleerd assortiment. Hiermee vervalt de bestaande regeling, waar1- d oor u in de gelegenheid was eenmaal per kwartaal een bepaalde hoeveel heid wijn en gedistilleerd te bestellen, per 31 december 1981. Om produkten uit dit wijn cn gedistil leerd pakket af te kunnen nemen, dient u in het bezit te zijn van een be- stelkaart voor 1982. De hieronder vol gende spelregels hebben alléén be trekking op dit nieuw toegevoegde as sortiment. De regeling voor afname van produkten uit het bier- en fris drankenpakket blijft dezelfde als voorheen. Het W&G pakket ten behoeve van het personeel bevat 32 produkten. Het overzichtsstaatje toont u de na men en prijzen van de diverse produk ten. Prijswijzigingen voorbehouden. U mag slechts eenmaal per maand produkten uit dit W&G pakket afne men. Hierbij wordt het desbetreffen de vakje van uw nieuwe bestelkaart gekenmerkt. Maandelijks mag u uit dit pakket (dus naast uw normale bier en frisdranken bestelling) een keuze maken uit een van de volgende combi naties: Twee flessen sterk-alcoholhouden- de dranken Vier flessen zwak-alcoholhoudende dranken (wijn/sherry/advocaat) Eén fles sterk- en twee flessen zwak- alcoholhoudende dranken. Minder mag ook, met dien verstande dat u pas in de daaropvolgende maand weer produkten kunt afhalen. U kunt hiervoor terecht bij de bierwinkels van onze vestigingen in Zoeterwoude, Den Bosch, Rotterdam, Bunnik, Zoetermeer, op de Mauritskade en de Van der Helststraat te Amsterdam èn bij onze eigen drankenhandels. Bij deze nieuwe regeling is het niet moge lijk produkten uit het W&G assorti ment thuis bezorgd te krijgen. Voor bier en frisdranken blijft dit nog wel mogelijk. Een ieder die van de nieuwe regeling gebruik wil maken, kan zijn of haar maandelijkse kwantum dus al leen afhalen bij een van de genoemde vestigingen of de eigen drankenhan- Horecagebied Limburg Drh. Vullinghs-Janssen-Huyben B.V., Industriestraat 23,5961 PD Horst 04709-3141 Drh. Maas&JekerB.V., Horselstraat2,6361 HCNuth 04447-2666 Horecagebied Midden-Brabant Drh. Van Dorst-Liebrand-Olderaan, Pomphoekweg 1-5,5222 BE Den Bosch 073-2175 50 B.V. Drh. Winter-van Wees. Rooijakkersstraat 8,5652BB Eindhoven 040-51 3965 Horecagebied West-Brabant/Zeeland B.V. Drh. Priem-Eris, Overemer6,4824 AH Breda 076-41 2040 Drh. De Vlieger-Verdonk B.V., Grenadierweg 13.4338PG Middelburg 01180-28351 Horecagebied Rotterdam Drh. "De Kampioen" B.V.Lijnbaan 34,3231 AE Brielle 01810-2104 Drh. Andeweg-Renesse B.V.Daltonstraat 17.3316GD Dordrecht 078-180477 B.V. Drh. Havenstad. Keileweg 10,3029 BS Rotterdam 010-769077 Horecagebied Den Haag Van den Akker-Haring B.V. .Nikkelwerf 7,2544 EW Den Haag 070-66 91 90 B.V. Drh. v/h Gebr. Lafeber, Lijnbaan 12,2352CK Leiderdorp 071-8993 10 Horecagebied Arnhem/Nijmegen Drh. Nijmegen B.V., Weurtseweg232,6541 BD Nijmegen 080-775801 Horecagebied Noord-Holland Drh. Holland Noord B. V., Schermerweg 95, 1821 BG Alkmaar 072-1221 50 Horecagebied Amsterdam Verenigde Drh. Veraar B.V., Anthony Fokkerweg3,1059 CM Amsterdam 020-15 7723 Drh. Annaert, Dieben en Baggerman B. V., Waarderweg 11,2031 BN Haarlem 023-31 9287 Horecagebied Utrecht B.V. Drh. Amersfoort. Heliumweg 12,3812 RE Amersfoort 033-1 0605 Drankengroothandel Van Uhm B.V.Wilhelminastraat 22,6942 BL Didam 08362-12 21 Horecagebied Overijssel/Veluwe B.V. Drh. Dinkel Regge, Plèsmanweg23,7602 PD Almelo 05490-6 1663 B.V. Drh. Van der Kolk, Vening Meinzestraat 7,6717 AJ Ede 08380-3 16 64 Molenaar Co. B.V., J.H. van Linschotenstraat 15,7942HKMeppel 05220-53841 B.V. Drh. De Vries-Lemmo, Oude Rijksstraatweg46,7391 METwello 05712-1741 Horecagebied Groningen/Friesland/Drente DrhGroningen BVKopenhagenstraat 29723 BB Groningen 050-18 04 41 Hergarden'sDrh. B.V., Geert Knolweg56,8501 ZN Joure 05138-3121 Noord Friese Drh. B.V.,Snekertrekweg59,8912 AA Leeuwarden 05100-324 15 dels. De namen en adressen van deze drankenhandels treft u hieronder aan. Zijdie niet in de gelegenheid zijn hun rantsoen persoonlijk af te halen, kun nen hiertoe een ander machtigen. U dient dan op een briefje te schrijven dat u de ander heeft gemachtigd en daaronder uw handtekening te zetten. Met het briefje dient ook uw bestel kaart te worden overlegd. We stellen prijs op uw mening als me dewerker en consument van de pro dukten. Mocht u derhalve opmerkin gen hebben over de kwaliteit en/of verpakking, dan wordt u verzocht de ze door te geven aan de vestiging of drankenhandel waar de produkten af gehaald zijn. Net als bij de bier- en frisdrankenrege ling geldt dat: de verrekening plaatsvindt via de sa larisadministratie het afnemen van het rantsoen voor de volgende maand niet is toegestaan op de eerste dag van elke maand het recht van alle voorgaande maanden vervalt misbruik van de kaart alsmede door verkoop aan derden wordt gestraft met uitsluiting van deze regeling voor een nader te bepalen periode. PRODUKT INHOUD PERSONEELS- PRIJS (incl. BTW) Bokma jonge jenever 1,00 Itr. 13,75 Bokma oude ge never 1,00 Itr. 14.70 Coebergh bessenjenever 1,00 Itr. 11,35 Hoppe jonge jenever 1.00 Itr. 13,15 Hoppe vieux 1,00 Itr. 13.40 Jagermeister 0,7 Itr. 13,49 Paradisi grapefruitliqueur 0.7 Itr. 10,80 Evita LicordeCafé 0,7 Itr. 12,75 Hennekens Els La Vera 1,00 Itr. 13,80 Zwarte Kip advocaat 0,5 Itr. 4.40 Glenmark Scotch Whisky - 3 years 0.7 Itr. 14,34 Duncan's London Dry Gin 0,7 Itr. 13,20 Krimskaya Vodka 0,7 Itr. 12,70 Ron d'Oro Rum bruin 0,7 Itr. 13,20 Garvey sherry Dry 0,7 Itr. 4,35 Garvey sherry Medium 0,7 Itr. 4,35 Garvey sherry San Patricio 0.75 Itr. 6,60 Pierre Baptiste Rouge 0,75 Itr. 3.35 Pierre Baptiste Rosé 0,75 Itr. 3,35 Pierre Baptiste Blanc 0.75 Itr. 3,35 Winzerfreude Witte wijn 1,00 Itr. 5,00 Rosé d'Anjou, demi sec Couperin 0,7 Itr. 3,50 Bordeaux Rouge, Couperin 0.75 Itr. 5.25 Bordeaux Blanc, Couperin 0,75 Itr. 3-85 Saint-Emilion, Couperin 0,75 Itr. 7.55 Blanc de Blanc Sec, Couperin 0,7 Itr. 4.00 Graves Superieur, Couperin 0,7 Itr. 6,14 Beaujolais, Couperin 0.7 Itr. 4,90 Zeiler Schwarze Katz Q.b.A. 0,7 Itr. 5.55 Trovador Rosé 0,75 Itr. 4 M Borges'Ruby Port 0,75 Itr. 7,50 Borges White Port 0,75 Itr. 7.50 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 10