Recht tegenover de Moort- gat Brouwerij staat, verscholen tussen de bomen, de "residentie" van de familie Moortgat. In de statige villa woont de zoon van de grondlegger van de Moortgat brouwerij, de heer Albert Moortgat, 91 jaar nu. Met een ijzeren regelmaat houdt Albert Moortgat de dagelijkse gang van zaken in zijn brouwerij in de gaten. Als 's morgens rond half tien de postbode de correspondentie voor de brouwerij bij hem aan de deur heeft afgegeven, steekt hij de straat over naar de brouwerij waar hij met de leidinggevende medewer kers de postbespreking houdt. Daarna maakt hij een rond gang door de brouwerij. Om half twaalf stapt hij het café "Het Brouwershuis", dat naast de brouwerij ligt, binnen voor zijn gebruike lijke twee Moortgat Extra pinten. Na het middageten bezoekt de verbazing wekkend vitale Albert Moortgat het café "In den vetten Os" en wandelt daar na nog een keer door de brouwerij. Wij praten met hem in het Brouwershuis waar hij, in fraai jagerskostuum gestoken, ons vertelt over zijn brouwerij. Regelmatig wordt het gesprek onder broken voor een slok Moort gat Extra pilsener, een teug Duvel, of een "degustatie" van het gefilterde Duvel dat hij ter keuring aan zijn gasten voorzet. Moortgat brouwt volgens traditie, dat wordt duidelijk. Uit de manier waarop het bedrijf geleid wordt, alswel uit de visie van Moortgat over het brouwen zelf: in de eigen mouterij kiemt de gerst en wordt het verder verwerkt. Pasteuriseren komt in het proces niet voor: de op natuurlijke wijze gebrouwen bieren van Moortgat blijven ook zonder pasteurisatie maanden goed. De hoogbejaarde Albert Moortgat laat nog een rondje Duvel aanrukken. In zijn gezelschap Duvel drinken geeft een extra dimensie aan de toch al uiterst plezierige ervaring die karakteristiek bier je geeft. Bij het vertrek ver trouwt hij ons zijn lijfspreuk toe: "Wie werkt moet be taald worden en wie betaald wordt moet werken." Een leefregel die de Brouwe rij Moortgat ten goede is gekomen! wordt gefilterd, de rest gist na op fles. Daarnaast wordt er nog steeds, sinds het 100-jarig bestaan van de Moortgat brouwerij in '71het Maredsous Cen- tenaire gebrouwen. In de twintiger jaren is ook de invloed van de Duitse brouwers niet aan Moortgat voorbijgegaan. Sinds die tijd brouwt men ook hier laaggistend bier. Tot 1970 bestond 80f/r van de produktie uit laaggistend bier en 20 uit hooggistend. Nadien is de verhou ding ten gunste van de hooggistende bieren gekeerd tot 25:75. Laaggistende bieren van Moortgat zijn het Extra pilseneren het Wonder- bier. een licht tafelbier. Naast het zelf brouwen van bier, bottelt Moortgat ook Tuborg voorde Belgische markt. Kwaliteit De heer B. Gevaert, handelsdirecteur van Moortgat, ziet in de vraag naar Duvel een positieve lijn. In België is sprake van een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit. Bovendien signaleert de heer Gevaert een tendens om weer thuis te drinken in plaats van in het café. Dat de voorkeur dan uitgaat naar een kwalitatief hoog staand glas bier, ligt voor de hand. Duvel verdient vanwege zijn aard zo wel thuis als in het café een speciale behandeling. De fles dient rechtop, koel en donker bewaard te worden. Het afvullen van de fusten met Extra Pilsener, waarbij de brouwmeester ter controle een glas aftapt Men moet de fles voorzichtig uit- schenken om het gistdepot niet mee te schenken, hoewel de echte liefheb bers ook het depot drinken, omdat dit de smaak ten goede komt. Het bier verliest dan echter zijn helderheid. Het gepaste glas om Duvel uit te drin ken is het speciale ballonglas. waarin zich een royale witte schuimkraag vormt. Drinkend van het Duvel be merkt de bierliefhebber vervolgens dat Moortgat geen betere naam voor het pittige 'Duvel' had kunnen beden ken. 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9