Moortgat's specialiteit Met de introductie van een aantal buitenlandse bieren, heeft Heineken ingehaakt op de toenemende belang stelling voor speciale biersoorten. Om iets te vertellen over de herkomst van deze bieren, starten wij met enkele artikelen over ,,de brouwerij achter het bier". Met brouwerij Moortgat, waar het in België bekende Duvel vandaan komt, beginnen wij. DUVEL 10 dagen opgeslagen in kelders bij een temperatuur van 20°. Hierna staat het nog twee maanden in kelders bij een temperatuur van 6 a 7°, in welke periode de tweede vergisting op fles plaatsvindt. Bovenstaand procédé geldt voor het Duvel bier dat Heine- ken in Nederland importeert. Naast het ongefilterde, produceert Moortgat ook gefilterd Duvel. In de vijftiger ja ren is men naar voorbeeld van Engel se brouwers, overgegaan tot het filtre ren van het bier. De echte trouwe Duvel drinkers vonden de kwaliteit van het gefilterd Duvel minder, zodat men bij Moortgat besloot één brouw sel per jaar op fles te laten gisten. Maar één brouwsel per jaar bleek niet voldoende om aan de weer groeiende vraag te kunnen voldoen. Tegen woordig bestaat weer een groot deel van de produktie uit ongefilterd Duvel Naast Duvel brouwt Moortgat nog an dere bieren, zowel hooggistend als laaggistend. Hooggistende bieren van Moortgat zijn Sanctus, een donker bier dat ook op fles gist, en drie ver schillende typen Maredsous. Voor Maredsous geldt hetzelfde als voor Duvel: een gedeelte van de produktie Langs de 'baan' van Antwerpen naar Brussel staat, midden in het dorpje Breendonk, de fami liebrouwerij Moortgat. Al meer dan een eeuw; sinds 1871, wordt hier het zeer geliefde Duvel bier gebrouwen. Verschillende generaties Moortgat hebben de kunst van het brouwen aan elkaar overgedragen. Natuurlijk is Moortgat met haar tijd meegegroeid, beschikt men over moderne appara tuur en is het assortiment veranderd, maar het brouwproces van Duvel ge schiedt in principe nog precies het zelfde als 100 jaar geleden. Een en twee keer vergisten Het okergele Duvel heeft zijn karak teristieke smaak te danken aan het tra ditionele gistingsprocedé. Drie we ken na de eerste gisting en rijping gaat Duvel ongefilterd, met de nog werk zame gist, de fles in. In deze onvol tooide toestand wordt het vervolgens De Moortgat Brouwerij in Breendonk 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8