Met Heineken jack naar de wintersport Sinds enige tijd beschikt de medische dienst op de Van der Helststraat over een passend onderkomen .Voor heen bestond haar domein uit een tandartskamer, een vertrek voor de zuster en één voor de arts met daar achter een onderzoek- kamertje. Dit onderzoek- kamertje moest zowel door de arts. als door de zuster gebruikt worden en boven dien was hier de audio meter gestationeerd, het apparaat waarmee gehoor- testen worden verricht. Bi j de tandarts en de mond hygiëniste was sprake van een dergelijk ruimtegebrek; ook hier moest op toerbeurt gewerkt worden. Momenteel heeft ieder een eigen kamer. Bovendien is er een E.H.B.O. kamer bijge komen, die ter beschikking staat van de zuster en van de gekwalificeerde E.H.B.O.- ers binnen het bedrijf, voor het verrichten van eerste hulpbij ongelukken. Tevens is er een klein laboratorium ingericht, dat door de tand arts als gipskamer gebruikt kan worden. Behalve bovengenoemde uitbrei dingen, hebben de bestaande vertrekken een flinke op knapbeurt gekregen. Op de foto rechts ziet u de kamer van de mondhygiëniste. De laboratoriumruimte met daarachter normaliter d.mv. gordijnen afgeschermd) de E.H B.O.-kamer Het nieuw ontworpen Heineken ski-jack is nu ook voor het personeel verkrijg baar. en wel in de maten medium en extra large. U kunt dit groen-witte ski jack bestellen door voor 9 november a.s. een ver strekkingsbon voor reclame-artikelen in te sturen onder vermelding van de volgende code nummers: medium - 9012-5200 extra large - 9012-5210. De aflevering zal plaats vinden per vestiging gedurende de eerste helft van december. De prijs van het ski-jack bedraagt f 91,45 inclusiefB.T.W. Ditbedrag wordt via de salarisad ministratie verrekend. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7