Nieuwe caravans van alle gemakken voorzien Dokbierproevei r Nieuwe Coebergh vrachtwagen De oude.en de nieuwe tapcaravan «xntEnnreitfr' Hl Een panel van kenners en liefhebbers afkomstig van de afdelingen produktie, centrale logistiek, com mercie en centrale training en vorming kwam woensdag 9 september bijeen in het bierproeflokaal van de Mauritskade om het eerste Amstel Bockbier van 1981 op smaak te testen. Op de foto ziet u enkele leden van het panel, met geheel rechts de Amsterdamse bedri jfs leider, ir. A.J. Kruidenier, tijdens het proeven van de eerste slokken Amstel Bockbier. Omdat bokbier en mosselen bij uitstek een goede combinatie vormen, kreeg een ieder gebakken mosselen geserveerd. Coeberq*1 Sinds begin augustus heeft de afdeling reclame service in Amsterdam twee nieuwe caravans tot haar beschik king. Tot de aanschaf van deze nieuwe tapcaravans is overgegaan omdat de vorige, die al zo'n tien jaar oud waren, in een slechte conditie verkeerden. Bovendien voldeden zij niet meer aan de eisen die heden ten dage aan een evene mentencaravan worden gesteld. Waren de vorige omgebouwde 'normale' caravans, de nieuwe zijn na gesprekken tussen ont werpers en de mensen die erin moeten werken, speciaal gebouwd. Elke caravan beschikt over een bier- en frisdrankeninstal latie met gemonteerde aan- sluitpunten (zodat er geen slangen meer los door de caravan van koolzuur naar fust voorkomen), een diep vriezer, een ontwaseming- kap en een aan- en afvoer- In het vorige nummer heb ben we geschreven over de nieuwe uitmonstering van de Coebergh produkten. Gelijktijdig met de intro ductie hiervan heeft de firma D. Jonker een nieuwe Coebergh vrachtwagen op de weg gebracht, geheel in de stijl van de nieuwe ver pakking. De moterwagen en aanhanger zijn van het merk Volvo en hebben een laadvermogen van respec tievelijk 8 en 14 ton. De wagen is voorzien van een schuifzeilsysteem met klem, waardoor er geen ontsierende banden meer over het zeil lopen. Op foto 1 ziet u de nieuwe Coebergh wagen, op foto 2 een wagen uit 1966 en op 3 een wagen die rond 1960 voor Coebergh reed. Foto 4 toont een Coebergh wagen van voor de oorlog. installatie voor water. De diepvriezer kan bij bij zondere evenementen worden gebruikt om ijs blokjes voor mixed-dranken te maken en om andere dranken (zoals Jager meister) ijskoud te kunnen serveren. Tevens is van de gelegenheid gebruik ge maakt de nieuwe kleuren (in een donkerder tint dan op de oude caravans) en het nieuwe logo toe te passen in de beschildering. Panelen die aan beide zijden be schilderd zijn, kunnen de caravan naar keuze een Amstel of Heineken uiter lijk geven. Doorde moderne uitvoering van de technische installaties, grotere werk- oppervlakte en de twee uit gifteluiken, kunnen voort aan de reclame service medewerkers op een effi ciënter en prettiger wijze de belangstellenden bij een evenement van een drankje voorzien.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6