Post speelt in een ieders leven een grote rol, zowel in het privé- als in het bedrijfsleven. Vooral in het laatste geval is een poststuk vaak iets waarop snel gereageerd dient te worden. Het is dan ook van groot belang dat de post snel op de juiste plaats terecht komt. Hiervoor dragen de medewerkers van de postkamer zorg. Wat zij doen om u zo efficiënt mogelijk van de informatie te voorzien die voor u bestemd is, leest u hieronder. POSTBEHANDEUNG "Ome Jan" v.d. Wielen haalt de post, bestemd voor de andere Amsterdamse vestigingen af bij de post kamer A/Wet Onze grote vestigingen hebben een postkamer. De met post kamerwerkzaamheden belaste medewerkers, in aantal variërend van 4 tot 10 per vestiging, zijn de gehele dag bezig met het ophalen, rondbren gen en sorteren van post. Allereerst worden 's ochtends vroeg de postzakken gehaald van of ge bracht door het hoofdpostkantoor uit de omgeving. Deze worden gesor teerd op afdeling, kamernummer of naam. Indien een postkamer meerde re bezorgers kent, heeft elke bezorger doorgaans een vaste 'wijk'. Is een brief alleen gericht aan 'Heineken' dan wordt deze opengemaakt om de juiste bestemming te achterhalen. Het gebeurt bijvoorbeeld ook wel dat ie mand vanuit zijn vakantieplaats een ansichtkaart stuurt 'aan mijn colle ga's" en alleen ondertekent met de voornaam. Zelfs de medewerkers van een postkamer, die toch vrijwel ieder een kennen, staan hierbij dan vooreen raadsel, dat soms alleen met veel geluk kan worden opgehelderd. Postverkeer Variërend per vestiging is er een vier- of vijftal postrondes per dag. Bij de laatste, aan het eind van de middag, wordt dan geen post meer bezorgd maar alleen opgehaald. Tussen de rondes door wordt de interne post voor de eigen vestiging weer gesorteerd. Interne post voor andere vestigingen en externe post wordt gedurende de gehele dag verza meld en eenmaal per dag, meestal 's avonds aan de PTT meegegeven. Op de vestigingen met een groot brou werijterrein, zoals Den Bosch en Zoe- terwoude, kent men een 'buiten dienst'. Op de fiets of op de brommer wordt de post in een iets lagere fre quentie aan de produktieafdelingen af geleverd. Ook de postkamer op het Weteringplantsoen in Amsterdam kent een buitendienst: van hieruit wordt post gebracht naar en gehaald van de Van der Helststraat, de Mau- ritskade en de Bullewijk. Hiervoor weet deze postkamer zich versterkt door twee chauffeurs, die ook recla me artikelen vervoeren. Vraagbaak Werken in een postkamer betekent veel meer dan het rondbrengen van mededelingen en post. Het vereist ook kennis van de diverse posttarieven in verband met het bedienen van de fran keermachine. De postkamer fungeert 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4