Personeelsblad van Heineken Directoraat Sociale Zaken Afscheid A.J. Voortman 3 4 6 8 10 11 12 14 15 16 18 20 22 24 26 28 30 32e jaargang nr. 8 Oktober 1981 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 330, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-814870/ 814288/884249 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriet Peteri Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink" G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: vacature 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesinitel): A.H. Pols Zoetermeer F.G.A.M. Rooiaart Zoeterwoude: H. Klein In Heineken N.V. is een directoraat Sociale Zaken ingesteld, waarin de concernstafdienst Management De velopment en de afdelingen Perso neelszaken hoofdkantoor. Arbeids verhoudingen en Personeelszaken voor medewerkers uitgezonden naar het buitenland zijn opgenomen. Tot directeur Concern Sociale Zaken is per 9 september 1981 benoemd de heer mr. J.W.G. van Rosmalen. Ruim zes jaar heeft de heer A.J. Voortman het correspon dentschap voorde vestiging Hattem vervuld. Door gebruik te maken van de Overbruggingsregeling heeft hij echter onlangs afscheid genomen van Hattem, zodat ook aan zijn werkzaamheden als correspondent een eind is gekomen. Wij willen de heer Voortman hartelijk danken voor zijn bijdragen aan Vers van 't Vat en wensen hem in zijn nieuwe woonplaats Schiedam nog vele jaren in goede gezondheid toe. De redactie Inhoud en colofon Toelichting halfjaarcijfers Werkzaamheden bij een postkamer Nieuws van onze diverse vestigingen met nieuwe caravans reclame service, bokbierproeverijen, nieuw uiterlijk Coeberg vracht wagens en ski-jack voor personeel Eerste deel uit de nieuwe serie over de brouwerijen waarvan wij buitenlandse bieren importeren Kennismaking met strip tekenaar G.C.M. Wiegel Eén uit 6-duizend: Th.M.P. van Lier uit Zoetermeer Buitenlands nieuws met onder meer eerste steen legging Ibadan, nieuwe vrachtwagens in Grieken land en tulpen in Canada Uitwisselingsprogramma Heineken-Whitbread medewerkers; Jubileum in Nigeria Nationale Heineken promotie met aanbieding voor personeel R. Bürmann uit Zoeter woude is in zijn vrije tijd op de racefiets te vinden Toertocht HTC Amsterdam; Heineken golftoernooi in Lauswolt; Tenniswedstrijd Heineken-Kodak Jubileum en afscheid ♦üt: :3»x Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-702257. Kopij en foto' s voor Vers van 't Vat 10/XI dienen uiterlijk 27 oktober en voor I/X2 uiterlijk 15 december a.s bij de redactie aanwezig te Bij de voorpagina: Post voor de postkamer. Duizenden brieven en pakjes ko men bij de postkamers van Heineken binnen. In dit num mervan Vers van 't Vat een artikel over de postbehandeling. Bij de achterpagina: In deze maanden wordt veel aandacht geschonken aan het feit dat het weer bokbiertijd is. Ook in 1948 gebeurde dat. Op de foto ziet u een Van Vollenhoven wagen met bokbier- reclame. Nieuwe luchtfoto's Zoetermeer en Zoeterwoude Kroniek Parlant du vin: wijnen van de Rhone, deel 3 Ideeënbus Proost Vatvaria

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2