C.H.I.O. te Rotterdam Gondelvaart Koedijk Hurling bij Hurley Viswedstrijd Pers-Parlement Van 19 tot en met 23 augustus werd het jaarlijkse C.H.I.O. in het Kralingse Bos te Rotterdam ge houden. Dit concours vormde de laatste voorberei ding op het Europees Kampioenschap Springen dat twee weken later in München werd gehouden. De Fransen bleken in Rotterdam veruit de sterksten te zijn op dit onderdeel. De Grote Prijs ging naar de Fransman Gilles Bertran de Balanda, terwijl deze samen met zijn landgenoten Cottier, Caron en Pierre beslag wist te leggen op de Heineken Prijs, die jaarlijks wordt uitgeloofd voor de Landenwed- strijd. Deze equipe maakte in beide manches en in de barrage niet meer dan een springfout. Op de foto ziet u hoe de echtgenote van de heer H.F.M. Coebergh, directeur Vrumona, de beker overhan digt aan Bertran de Balanda. Natuurlijk was Heine ken ook dit jaar weer in het "Strodorp" vertegenwoordigd, waar zowel ruiters als gasten van een drankje konden genieten. De 'Club der Honderd' trof het 20 augustus niet bijzonder goed met het weer. Op deze dag werd de traditionele jaarlijkse viswedstrijd tussen pers en parlement gehouden in viswater 'De Delft' te Assendelft. Harde wind en gestage stortbuien waren er de oorzaak van dat de deelnemers, onder wie onder meer Willy Alberti, Carel Enkelaar, en Siebe van der Zee, zich meer in de grote Heineken tent ophielden dan aan de waterkant. Onder de vissers bevonden zich in verband met de kabinets formatie slechts weinig parlementariërs. Erica Verkerk-Terpstra en de heer Rietkerk gaven wel acte de presence. Gevangen werd er weinig. Van de ruim duizend uitgezette forellen werd slechts een vijfde deel aan de haak geslagen. foto ziet u Willy Alberti, NOS-regisseur Römer en Telegraaf-fotograaf Jan Stappen- beid het glas heffen. Op 15 augustus werd de jaarlijkse gondelvaart in Koedijk gehouden. Een tiental met bloemen en groen versierde platbodems, waarvan de beman ning soms in klederdracht was, trok 's avonds door een feestelijk verlichte Kanaalkade. Ook de Heineken bierboeier, zoals u op de foto ziet getooid met bloemstukken en verlichting, maakte deel uit van de optocht. De inwoners van Koedijk die langs het kanaal wonen, hadden voor deze gelegenheid hun tuinen en gevels versierd en verlicht. Het evenement werd gadegeslagen door zo'n 30.000 toeschouwers, waarvan het merendeel door toeristen werd gevormd, die zich door het folkloristische gebeuren aangetrokken voelden Zaterdag 12 september vierde de Amsterdamse tennis- en hockeyclub Hurley haar 50-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum heeft Hurley als stunt een hurlingwedstrijd georgani seerd tussen de twee Ierse topploegen Clare en Wexford. De belangstelling voor deze, in Neder land totaal onbekende, sport was groot. Een menigte had zich rond het enorme veld (146 bij 91 meter) geschaard, dat speciaal voor deze gelegenheid op de velden van Hurley in het Amsterdamse Bos was uitgezet. Het spel wordt gespeeld door twee teams van 15 man, waarbij geprobeerd moet worden de bal in eikaars doel tc werken. De spelers zijn gewapend met de zoge naamde hurley, een stok met een blad van 10 cm breedte. De bal mag met handen of hurley geslagen of met dc voet getrapt worden. Deze sport is een soort combinatie van voetbal, hockey en rugby. Terwijl in Ierland de ploegen doorgaans uit zo'n 80.000 kelen aangemoedigd worden, viel in het Amsterdamse Bos de stilte op waarmee de toeschouwers deze harde sport enigs zins verbaasd gadesloegen. Sfeer was er zeker rondom het speelveld. Hieraan droeg Heineken, met verschillende tappunten, haar steentje bij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 29