C.J. Wamsteeker f875,- J%- J.J.H. v.d. Bosch f350,- B. Verwey f400,- J.W.H.M. Vlekken f325,- H.C. Oexman f375,- H.M. Wijnen f250,- Zoeterwoude De heer Wamsteeker, werkzaam in de bottelarij, heeft een idee ingediend dat betrekking heeft op de six-pack-inzetmachine. Voorheen weigerde de fo tocel ter controle van de centrering van de six-packs wel eens, zodat het regelmatig voorkwam dat de transportbaan bleef lopen. Hierdoor werden dozen op elkaar gestapeld en vielen daardoor van de baan. De heer Wamsteeker heeft een verbogen plaat er voor gezet en in plaats van de fotocel een switch- schakelaar gemonteerd, waardoor dit niet meer voorkomt. Den Bosch Dit idee heeft betrekking op energiebesparing. De heer V.d. Bosch, die bij de poort werkt, geeft aan, dat het onnodig is de koelmachine van het kantoor gebouw gedurende de zes koudste maanden van het jaar in werking te laten; uitschakeling levert een be hoorlijke electriciteitsbesparing op. Zoeterwoude De heer Verwey die bij de storingsdienst werkt, heeft een idee ingediend dat voorkoming van slijta ge aan de transportketting en ondergeleidingen van de opzetbanen van bier- en fustenpallets betreft. Door een eenvoudige montage kan de vork van de vorkheftruck die de pallets op de baan zet, niet meer in aanraking komen met de bodem van de pallet. Hierdoor schuift de pallet niet meer over de trans portketting en de ondergeleidingen. Den Bosch De heer Vlekken (werkzaam in de bottelarij) heeft een idee ingediend met betrekking tot de lijmpomp van de etiketteermachine van colonne VIII. Door deze te voorzien van een geperforeerde korf kan de plastic zak niet tegen de zuigntond van de pomp komen, hetgeen een behoorlijke lijmbesparing ople vert. JjKm Zoeterwoude Het idee van de heer Oexman, werkzaam in het dienstgebouw, heeft betrekking op de volmelding van de buffertanks in de lagerkelder. Door de vol melding 200 hl eerder te laten geschieden komt het vrijwel niet meer voor dat een membraan breekt. Dit idee levert kostenbesparing en vermindering van bierverlies op. Bovendien wordt vervuiling van de tankruimte voorkomen. Zoeterwoude De heer Wijnen van het centraal magazijn heeft een beloning gekregen voor zijn idee om de voorraad- vaststelling van onderdelen als motoren en vlinder- kleppen. beter administratief vast te leggen. Hier door komt het niet meer voor dat deze artikelen, die soms voor reparatie elders zijn. onnodig besteld worden op het moment dat de computer aangeeft dat deze artikelen hun minimumvoorraad hebben bereikt. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27