iiiiiiiiliiiiS f r. v t .V De heerC. Boeren van de storingsdienst in Zoeter- woude, heeft met zijn idee een beloning van f 9.575,- verdiend. Op 16 september overhandigde de heer Welmers hem in de Koperen Ketel, in aan wezigheid van leden van de plaatselijke ideeënbus commissie, het bedrag in baargeld. Het idee heeft betrekking op het aan- vangstijdstip van het opstarten van de colonnes. Het is geen uitzondering dat kratten- en flessen- banen, de wasmachines en pasteurs 5 a 6 uur vóór aan vang van de produktie reeds draaien. Dit geeft onnodig groot verlies aan energie, water, banenzeep en onnodige slijtage van de draaiende onderdelen. De heer Boeren heeft voor gesteld een pasteur één a anderhalf uur voor aanvang van de produktie op te starten De wasmachines kunnen langzaam opgewarmd worden, zonder deze machines compleet in bedrijf te nemen. Dat het idee van de heer Boeren aanzienlijke besparingen oplevert, getuige de beloning. Den Bosch K.G. Broeren, mechanische werkplaats f213,- C.M. Maas, centraal magazijn f 40,- Zoeterwoude H. van Leeuwen, storingsdienstf200,- H. Türkoglu. bottelarijf 125,- J.C. Konings, werkvoorbereiding f 100,- P. Romijn, brouwhuisf 75,- C.M.H. van Bommel, mechanische werkplaats f 55,- JJKroonbottelarijf 50- G.C. Ammerlaan, bottelarijf 50,- Een ieder kreeg een geschenk uit de hij de beloning behorende groep Den Bosch F.E. Roskam, legkelderf 25,- H.W.M.J. v.d. Biggelaar, bottelarijf 25,- J. Roemer, bottelarijf 25.- J. Roemer, bottelarijf 25,- F. v.d. Leur. bottelarijf 25.- C.G.M. Adams/R. Lobato Herrera, bottelarij f 25.- Zoeterwoude L. A. Goncalves Monteiro. bottelarijf 25,- H. Haasnoot, bottelarijf 25,- PWJde Grootbottelarijf 25- F.J. Robbers, werkvoorbereiding f 25.- Mw. W. Korbee, verpakkingstechniek f 25.- N.C. Deckers, plaatselijke salarisadministratie f 25,- P.J.M. van Eeden, storingsdienst f 12,50 ANvan der Leedestoringsdienst f 12,50

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26