sommige wijnen zowel rood als wit onder dezelfde naam in de handel worden gebracht. Dikwijls wordt één van beide aan de reputatie van de ander opgehangen en ten onrechte te gen hogere prijzen verhandeld dan de kwaliteit zou rechtvaardigen. Gigondas Een andere wijn uit het zuidelijke deel van de Rhone, die vooral de laatste jaren grote (internationale) bekend heid heeft gekregen, is de Gigondas, zo genoemd naar het dorpje dat bijna weggedrukt ligt in de grillige heuvel- rij tussen Orange en de Mont Ventoux. Wijnbouw was hier al 2.000 jaar gele den, maar het waren de bisschoppen van Orange die in de 14e eeuw be langrijke besluiten hebben uitge vaardigd voor het produceren van kwaliteitswijnen. Hier, op deze ondergrond van zand en grote kiezelstenen aan de linker zijde van de Rhöne, brengt de Grenache wijnen voort die wat minder stoer zijn dan wanneer dezelfde druivesoort op een kalkbodem is aangeplant, zoals rondom Chateauneuf. De wijnbouwer is dan ook niet ge noodzaakt om veel andere druive- soorten toe te voegen om zijn wijnen wat minder vurig en, vooral wanneer ze jong zijn, wat meer toegankelijk te maken. Voor de appellation wordt dan ook maximaal 15% Grenache toe gelaten. Krachtig en fors presenteert een Gigondas zich in zijn jeugd en wordt daarom erg gewaardeerd door liefhebbers van dit soort wijnen en dan denk ik direct aan de Nederlan ders. Anderen zullen de wijn liever- enkele jaren op fles laten betijen en de Franse lectuur geeft dan ook een stemmig aan, dat een Gigondas een lang leven heeft en niet te jong ge dronken moet worden. Chateauneuf-du-P ape Klaprozenpracht te midden van de wijngaarden Men beveelt deze wijn. met zijn intens bouquet en esprit, aan bij ge rechten die donkergekleurd zijn. De officiële Franse folder van het Comité Interprofessionel des Vins des Cötes du Rhóne spreekt van "nourritures hautes en couleurs", wat ik moeilijk te vertalen vind. Men verstaat daaron der pittige kaassoorten en goed door braden wildgerechten. Onderlinge verschillen Ik hoop met het beschrijven van de verschillende wijnen, die onder de zeer globale noemer Rhóne-wijnen bijeengevoegd zijn, erin geslaagd te zijn om duidelijk te maken, dat er gro te verschillen bestaan in het karakter van die afzonderlijk genoemde wij nen. Uitvoerig heb ik hier en daar ge wezen op bodemgesteldheid en ge bruikte druivesoorten. Het zal dan ook niet meer verwonderlijk zijn, dat de onder de algemene appellatie Cötes du Rhóne gegroepeerde wijnen onderling zo veel van type en kwali teit kunnen verschillen. Het is voor wijn onmogelijk om over een lengte van 200 km een bepaald herkenbaar, dus karakteristiek, type te vinifiëren. Dat kan wél door één bepaald wijn huis, hetzij in het noordelijke of in het zuidelijke deel van de Rhöne, dat zijn wijnen zelf produceert of steeds van dezelfde boeren koopt. Daarom is het wenselijk, dat de con sument die bewust een type wijn van zijn voorkeur wil kopen, attent wordt gemaakt op de in de appellation af zonderlijk onderscheiden wijnen met recht op de toegevoegde herkomstga- rantie "Villages". Hiermede is het mogelijk een keuze te maken uit Vau- cluse. Gard en Dröme voor rood, rosé en witte wijnen. Vergeet vooral ook niet de Cötes du Ventoux en de Co- teaux du Tricastin. twee wijnen die veel meer kwaliteit bieden dan hun lage prijs doet veronderstellen. Met recht waar voor je geld. Ook hier weer rood. rosé en wit waarvan de rode mij in het algemeen het beste be vallen als makkelijk drinkbare, vlotte, fruitige wijnen. Wat de rosé en de blanc aangaat, zal de consument wat meer selectief moeten kopen, daarbij lettend op de.naam van de producent. Niet oud laten worden deze Cötes du Rhöne; in hun jeugd bieden ze alles wat je van een wijn aan tafel verlangt. Frisse zuiverheid, eetlustopwekkend, inspiratie voor gezellige kout wat het tafelen in onze. met zon wat mis deelde,contreien tot een genoegen maakt, dat niet gereserveerd is voor Latijnse landen. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25