HUWELIJK Amsterdam F.B. v.d. Linden opleidingen met raw. G. Padt M.I. Fatehmahomed bottelarijmet mw. S. Parmessar O.T.C. Tolud (bottelarij) met mw. H.J. Kan Bunnik H. v.d. Berg (intern transport) met mw. J.A.P. v.d. Steen R. Gramsma (bottelarij) met ntw. M. Scholten E.A. Hondman bottelarijmet mw. Y. v.d. Kieft Horecagebieden J. v.d. Lee (expeditie, Noord- Holland) met mw. C. Turenhout Mw. J.C. Hoopman (verkoop, Amsterdam) met C.K. v.d. Waerdt Zoeterwoude G. v.d. Hoeven (HAG/ programmeringmet ntw. I. Ch. Fliek W.J.F. Tricp (bottelarij) met mw. M. Bulak J. v.d. Steen (project afdeling) met mw. P.W.C. Bakker F.C.A. Fritz (opleidingen) met mw. J.H. Schipper M.M.C. v.d. Meulen (garage) met mw. J.J. de Man GEBOORTE Amsterdam Naima, d.v. B.B.H. El Allali bottelarij) Rolf, z.v. A.A. Appelboom (kwaliteitsdienst) Teun, z.v. H.J.A. v.d. Ven (energie en storingsdienst) Romeo B.z.v. E.W.D. China A Joe bottelarij Bunnik Fathia, d.v. A. El Mansouri (bottelarij) Najla, d.v. A. Youseffi (bottelarij) Rishal, z.v. R.A. Wakanno kwaliteitsdienst) Hyat. d.v. M. Salhi sortering Pascal, z.v. M.J.P.A. Bijlevelt (intern transport) Nabila, d.v. M.H. Nachit (sortering) Erwin, z.v. E. Valkenburg (bottelarij) Fouad. z.v. M.A.M. Bougzir (sortering) Sabrina, d.v. mw. Boekhout- Onwezen financiën Hattem Rutger, z.v. J. van Dijk (werkplaats) Horecagebieden Patrick A., z.v. G.L.H. v.d. Werken (expeditie, Utrecht) Zoetermeer Michael, z.v. P. van Oort (alcoholfabriek) Zoeterwoude Nancy I.d.v. mw. G.I. Keijndeniers (plaatselijke administratie Maarten D., z.v. Q.A.D. Emmen (verkoop binnendienst horeca) Filiz, d.v. F. Sevik (bottelarij) MartijnG., z.v. G.C.M. Engelhart (magazijn en intern transport) Simon L., z.v. J. v.d. Ven (energie- en storingsdienst) Ferry. z.v. J.C.M. van Veen (bottelarij) Alexander, z.v. P.A.W. Ober mechanische werkplaats) Zekerya. z.v. D.A. Karaman bottelarij) GESLAAGD Den Bosch C.J.A. v.d. Broek (plaatselijke administratie) voor het Praktijk diploma Boekhouden. Horecagebieden N.M. van Bladcl (verkoop binnen dienst, Midden-Brabant) voor het Praktijkexamen Moderne Bedrijfs administratie; H.G. van Sadelhoff (verkoop, OverijsselIVeluwevoor Vak bekwaamheid voor het Cafébedrijf; A. v.d. Bosch (verkoop. Den Haag) voor Handelskennis voor het Horecabedrijf. Zoeterwoude Mw. 1. Tysma (directie produktie bier) voor V.W.O. diploma. Voor het Praktijkdiploma Boek houden zijn geslaagd: B.A.M. Dieben (bedrijfsoutillage), mw. M.S. van Hien (centrale debiteuren administratie), E.P.W.R. Backer (H.A.G.) en A.M. Spijker (salaris administratie). Voor 1.2 Informatika zijn geslaagd: P. Boer (H.A.GS. v.d. Braak (H.A.G.Th. van Maarseveen (beheer administratie systemenen J. Tceuwen (physieke distributie). Voor Moderne Bedrijfsadministratie zijn geslaagd: B.A.M. Dieben (bedrijfsoutillage), P.W. v.d. Eijk (plaatselijke administratie) en A. Zwankhuizen (centrale logistiek). J.M. Dullaart (H.A.G.) en M.C. Heins (H.A.G.) zijn geslaagd voor S.3 Systeemonderzoek; Mw. A. Y. Guérin (algemene kantoor zaken) voor Nederlandse Bedrijfs- correspondentie; C.P.M. van Viegen (H.A.G.) voor B.2 Bestandsorganisatie. OVERPLAATSINGEN A/MAU T. Gunputsing naarZ/Wou A.H. Zwart naar A/Hel G.H. Kleinhout naarZ/Wou ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam H.J.G. v.d. Pal (plaatselijke personeeldienst M. Adam (plaatselijke inkoop) Horecagebieden F.C.W. van Zanten (administratie. Amsterdam) Rotterdam Mw. A.A. Tromp-Semeleer (bouwbureau) Mw. J. Zoetewey-Krabbendam (export transport afdeling Zoetermeer B. Engel (technische dienst) Mw. È.M.M. Hueck- de Groot salaris administratie Zoeterwoude Mw. A.H.A.M. Damkat-van Vlijmen (plaatselijke administratie) Mw. I.J. Pieroelie (beheer onroerend goed) BUITENLAND Periode 19-08-1981 t/m 16-09-1981 Mouterij Albert N.V. - België Op 24 augustus is de heer M.J.F. Derks naar Ruisbroek vertrokken om als Projectleider te gaan werken. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 20 augustus 1981 is de heer W. Kool uit Lagos met verlof naar Nederland gereisd. De familie J.G.P. Twaalf hoven is na verlof op 28 augustus naar Lagos teruggekeerd. Ook de familie A.G. Dorrepaal is naar Lagos teruggegaan, e.w. op 31 augustus 1981Op dezelfde datum is de familie A.M.Th. Warmerdam 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22