BEELD VANUIT DE LUCHT (Foto's: AeroCamera) ZoetevwoudC Uitbreidingen en aanpassingen op onze vestigingster reinen maken het nood zakelijk regelmatig nieuwe luchtfoto's te laten maken. Recent is dit gebeurd bij onze vestigingen in Zoeter meer en Zoeterwoude. Op de bovenste foto ziet u een kijkje vanuit de lucht in Zoetermeer met in de onderhoek van het door de snelweg afge bakende terrein de in gang met poortcontrole Zoetermeer en douane. Hoe het brouwerijcomplex in Zoeterwoude eruit ziet, toont u de onderste foto met links het kantoor- en rechts het brouwerij gedeelte. Het water be noorden de spoorweg aan de onderkant vormt aan deze zijde de be grenzing van het Zoeter- woudse terrein. 21

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21