Op 27 september be streden elf heren en drie dames van Heineken en Kodak elkaar op de tennisbanen te Zoeterwoude. Het was voor de eerste keer dat een ontmoeting tussen deze twee bedrijven plaats vond. Er werden heren en mixed-dubbels ge speeld, waarbij iedere deelnemer/-neemster twee keer in aetie kwam. Aanvankelijk stond Kodak voor maar naar mate het weer steeds mooier werd en het toe schouwersaantal groeide, begon HTC Zoeterwoude de achterstand weg te werken. Dit resulteerde in een voorsprong die uit eindelijk niet meer uit handen werd gegeven. Eindstand: 17-11 voor Heineken. Erg plezierig was het, dat alle deel nemers het sociale aspect van deze happening op juiste waarde wisten te schatten, waardoor de sfeer erg ontspannen en gezellig was. Daarom was het eigenlijk jammer dat door de huidige beperkte mogelijkheden in Zoeter woude niet alle sup porters, die Kodak wilde meenemen, aanwezig konden zijn. Aan het eind van de dag reikte de heer W. Malcorps van Heine ken aan de heer H. Koek van Kodak een fraaie bok uit (die immers op deze dag door Kodak was ge schoten), waarna de heer Koek een humoristische toespraak hield en ver volgens alle deelnemers verraste met een Kodak instamatic-camera. Wellicht vormt deze eerste vriendschappelijke wed strijd tussen Heineken en Kodak, die door deel nemers en supporters als zeer geslaagd en voor herhaling vatbaar is er varen, het begin van een serie jaarlijkse ont moetingen op bet tennis- front. Op 12 september werd voor de vijfde maal liet Heineken Golftoernooi gehouden. Ditmaal vond liet toernooi plaats in een Friese omgeving en wel op de gastvrije Golfclub Lauswolt in Beestenwaag. De Baan zag er zeer mooi uit met af en toe een gevaarlijk stukje water, waar menig bal in verdween. Het weer op deze dag droeg zeker bij aan de kwaliteit van het golfspel. Onze nieuwe directeur, mr. J.W.G. van Rosmalen, reikte de prijzen uit. Bij de heren ging de eerste prijs wederom naar de heer W. Kers uit Hat- tem en mevrouw A. Zittersteyn. A/Wet, (die links op de foto naar de slag van mevrouw M.M.HHinloopen Labberton kijkt) werd winnaresse bij de dames. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19