Handgeslepen bierpul voor personeel In september is de jaarlijkse Nationale Heineken Promotie van start gegaan. Ais premium is gekozen voor een handgeslepen bierpul, voorzien van een tinnen zegel waarin initialen worden gegraveerd. Middels advertenties in vele tijd schriften en vakbladen en via winkel materiaal. wordt ruchtbaarheid aan de actie gegeven. Bestelwijze Ook dit jaar wordt het personeel instaat gesteld deze mooie pul. tegen de ge reduceerde prijs van f 20.- aan te schaffen. U kunt de pul bestellen door middel van het invullen van uw naam. adres, persoonsnummer, initialen en afleveringsadres (één van de perso- neeluitgiftemagazijnen) op neven staande bon. Na 14 dagen kunt u de pul dan afhalen, waarbij u de bekende verstrekkingsbon ondertekent. Het bedrag wordt dan automatisch door de salarisadministratie ingehouden. Het is niet mogelijk de pul thuisbezorgd te krijgen. Opsturen vóór 31 december 1981 aan: Verkoopbevordering Thuisverbruik Bier. Z/Wou (per interne postóf Heineken Brouwerijen B.V., Verkoopbevordering Thuisverbruik Bier. Postbus 530. 2380 BD Zoeterwoude Naam PersoonsnummerDatum Adres PostcodePlaats Ik haal de bierpul af op het personeeluitgiftemagazijn te In het tinnen zegel wil ik de volgende twee initialen: I II Umaximaal 2 initialen in blokletters invullen). Handtekening: 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15