rlandse colli R. Koppenol jubileert in Nigeria Colin Hawkins (links) met gastheer Arthur Wilhelm (rechts). In het midden de heer FSteneker van het Slijters- vakblad Onlangs vond bij Nigerian Breweries Limited in Kadttna Nigeriaeen receptie plaats ter gelegen heid van het 25-jarig dienstverband van de heer R. Koppenol. die deze jaren afwisselend in Nederland en in Nigeria heeft doorgebrachtDe heer H. Tim mer, brewery manager van Kaduna, sprak de jubi laris kort toe en feliciteerde hem met dit heuglijke feit. Tevens sprak hij over de schat aan ervaring en de bijdragen van de heer Koppenol aan de ontwik keling van NBL voor wat betreft training van perso neel, voortgang en produktie-aangelegenheden. Voorts wenste hij hem nog vele actieve en succesvol le jaren toe. Op de foto ziet u op de eerste rij van links naar rechts de heren O. Ogunlaja laboratory manager), Robert Elert (brewery consultant HTB), mevrouw Koppenol. HTimmer (brewery manager Kaduna), R. Koppenol, Isa Odoma (public relations mana ger, Noord), J.D.A. Goud (technological control ler) en mevrouw Verwey (echtgenote van de instru mentation instructor Kaduna). Vorig jaar heeft Whitbread in zijn public relations campagne een uitwisse lingsprogramma opgezet voor Engelse bedrijfslei ders en vakpersjournalisten uit de horecawereld. Dit jaar vond een dergelijke ont moeting in de thuisverbruik- sfeer plaats. Drie bedrijfsleiders, te weten van een slijterij, een supermarkt en een zelf bedieningsgroothandel, waren door vakpersjour- nalisten verkozen vooreen werkbezoek aan hun Nederlandse collega's. De heren Colin Hawkins. Peter Turpin en Geoffrey Small wood (respectieve lijk van een slijters-, een cash carry- en een super- marktgroep) kwamen daar toe op 1 september naar Nederland, alwaar zij een werkdag bij een van hun Nederlandse collega's zouden meemaken. Zowel door gasten als door gastheren is dit werk bezoek als zeer geslaagd De cash carrygroep met v.l.n.r. de heren Klein en Vroegop (Nederlandse bedrijfslei ders), R. Geel Heinekengast Peter Turpin en Engelse journalist Tony Hurren ervaren. Over en weer konden ervaringen worden uitgewisseld, waarbij de Engelsen als duidelijk verschil de vrije keuze van openingstijdstip van de zaak opviel. Een 'certificaat', een verzilverde bierpul en vele ervaringen rijker keerden ten slotte allen op 4 september terug naar Engeland. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14