Eerstesteenlegging brouwerij Ibadan Overname Canadese brouwerij definitief Amerikaanse cadetten houden oog gericht op Heineken Onlangs is officieel het definitieve contract getekend voor de overname van de voormalige Henninger brouwerij in Hamilton (Ontario) door Heineken, sinds de overname Amstel Brewery Canada Ltd. genaamd. Deze brouwerij heeft een jaarcapaciteit van ongeveer 120.000 hl, terwijl er ongeveer 40 mensen werkzaam zijn. In eerste instantie zal hier Amstel Light Bier voor de Canadese markt gebrouwen worden. De export van Heineken bier vanuit Nederland naar Canada zal gewoon doorgaan. In 1978 ontving H.T.B.als tech nisch adviseur van Nigerian Brew eries Ltd. de opdracht tot de bouw van een nieuwe brouwerij te Ibadan (Nigeria). Het project wordt gerealiseerd op een terrein van ongeveer 70 ha, vergelijkbaar met de vestiging Zoe- terwoude. De aanvangscapaciteit be draagt 1100.000 hl per jaar terwijl met het gehele project een investe ring van circa 250 miljoen gulden gemoeid is. Met de montage is in februari van dit jaar een begin gemaakt, terwijl de Op de foto ziet u hoe de Olubcidan rechtseen zilveren bierpul in ontvangst neemt van de heer C.E. Abebe, voorzitter van de raad van com missarissen van N.B.L. Naast hem de heer T.J. Davies, managing director van N.B.L. bouwkundige werkzaamheden ruim een jaar eerder van start zijn gegaan. H.T.B. verwacht dat de brouwerij eind maart 1982 in bedrijf genomen kan worden. In mei van dit jaar was het zover dat de eerste publiciteit aan het project gegeven kon worden. De directie vanN.B.L. had gekozen voor een ceremoniële eerste steenlegging. Tij dens deze bijzonder kleurrijke hap pening werd de officiële handeling voltrokken door de Olubadan van Ibadan, een traditioneel heerser die momenteel alleen nog een representa tieve functie vervult. De Texas Clipper is het Amerikaanse trainingsschip van het Texas Mari time College, waarop elk jaar in de zomermaanden de cadetten van deze school hun marine-opleiding krijgen. Toen het schip enige tijd geleden de Amsterdamse haven aandeed, kwa men de opvarenden voor een excur sie naar onze brouwerij aan de Van der Helststraat, waar ze enthousiast vertelden over hun voorliefde voor Heineken bier en de wijze waarop ze dit tot uiting hebben gebracht. Zoals u op de foto ziet, blijkt dit een met Heineken embleem beschilderde ketel in de machinekamer van de Texas Clipper te zijn. 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 13