Tulpen in St. Catharine's Bierpromotie via tombola's in Nieuw-Guinea Nieuwe vrachtwagen voor Griekenland In 1980 heeft Heineken op verschillende manieren de initiatieven gesteund om het Canadese volk te danken voor de inzet bij de bevrijding van Nederland in 1945Eén daarvan was het doen zenden van een pakket tulpen naar een Cana dese stad. Voor Heineken werd dat St. Catharine's in Ontario. Dat de inwo ners van St. Catharine's ingenomen waren met de bollen blijkt uit bijgaande foto; de bollen hebben onder meer een ereplaats gekregen voor het gemeente huis van St. Catharine's. Ook zijn bollen geplant bij het gerechtsgebouw en bij verschillende gedenktekens voor gesneuvelden die elders begraven liggen. De foto is gemaakt tijdens de zogenaamde 'Tulip Time', ter gelegenheid waarvan de Lincoln Welland Regiment een uitvoering gaf. In 1976 is een begin ge maakt met de standaardisatie van het wagenpark voor het bier- en fris drankentransport in Nederland. De resultaten van deze standaardisatie rijden dagelijks door het gehele land. Vooral de wagens met het zogenaamde rotzeil' -systeem zijn ruim vertegenwoordigd op onze wegen. Gesterkt door de goede ervaringen met de standaardisatie van de uit voering van de Nederlandse vracht wagens, wordt nu de ontwikkeling van her Griekse transport een hel pende hand toegestoken. Onlangs is een DAF-vrachtwagen met aan hanger ontworpen voor het transport van de Griekse bierpallets, maar met het duidelijk herkenbare Nederland se rolzeilsysteem Om misverstanden op het gebied van constructie en beschildering te ver mijden, is het prototype in Neder land gebouwd en volgens de nieuwe reclame-eisen beschilderd. Begin september is deze vrachtwagen naar Griekenland verstuurd. Hiermee is door Athenian Brewery de eerste stap gezet op het pad van distributie vernieuwing met de steun in de rug van de in Nederland opgedane ervaringen. Mr. Ken Webb is de directeur marketing van South Pacific Brew ery Ltd. in Papoea Nieuw-Guinea, een van de 60 brouwerijen die met Heineken geassocieerd is. Tijdens een bezoek aan het hoofd kantoor in Amsterdam, vertelde hij over de verkooptactieken in dit land. dat drie-en-een-half miljoen inwo ners telt en waarvan de meesten nog zeer primitief leven. South Pacific Brewery Ltd. heeft twee brouwerijen: een in Lae en een in Port Moresby. Aangezien adver teren door middel van de media niet is toegestaan, staat de marketing groep vooreen moeilijke taak. Om het S P-bier te promoten worden regelmatig film-voorstellingen in cafés georganiseerd, waarbij bijvoor beeld films worden vertoond met instructies over de bokssport. Deze beelden zijn opgenomen in een café waar bokskampioenen de klanten les geven. Op dezelfde manier wor den films en demonstraties over Kung Fu vertoond. Ook worden er in de cafés avonden georganiseerd waarop elke klant die een biertje bestelt een kaartje voor een tombola krijgt. Voedingsmiddelenpakketten vormen hierbij de prijzen. Tevens zorgt men voor orkesten om een avond op te luisteren. Zij bege leiden het publiek, dat speciale SP- liedjes zingt in een verbasterde vorm van de engelse taal, die. naast Kings' English, de officiële taal is van het land dat voorts zevenhonderd talen en dialecten rijk is. Distributie van hel bier vindt plaats per truck of per klein schip. Slechts heel zelden wordt een vliegtuig ge bruikt. Wanneer het echter gaat om bevoorrading van de nieuwe Ok-tedi goudmijn is een vliegtuig het enige middel van transport aangezien nog geen wegen naar dit project leiden. South Pacific Brewery exporteert niet; wel heeft men plannen binnen kort de export van bier te realiseren. Dit komt ook de economie van het land ten goede omdat de prijs var bier zeer stabiel is.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 12