NIEUWE GEDISTILLEERD PRODUKTEN OP DE MARKT In de toelichting aan de pers op het jaarverslag over 1980 werd duidelijk dat het begrip "produktont wikkeling" een belangrijk element in het beleid voorde komende jaren zou worden. Vooral in stagnerende markten, zoals die van fris en gedistilleerd, is het introduceren van nieuwe produkten een middel om de marktpositie te verstevigen. „Mooie plaatjes maken is geen kunst" Joep Bergmans met schets Lime Light en uiteindelijke fles Consument centraal "Als ontwerpbureau "vergeten" wij in eerste instantie allerlei bijkomende factoren rond een nieuw produkt: wij kijken vooral naar de consument, naar de markt waar het produkt voor be doeld is. Dat is ons uitgangspunt en van daaruit proberen wij zo'n nieuw produkt neer te zetten". Waarmee Hendrik Ten Cate, een van de oprich ters van het bureau, duidelijk maakt dat je je in deze tijd moet richten op de wensen van de consument. En die wensen, voorkeuren en smaken van De Gedistilleerd en Wijngroep Ne derland is de afgelopen maanden erg a'ctief geweest met de introductie van een aantal nieuwe dranken. Succes sievelijk werden Paradisi, Evita en zeer onlangs Lime Light op de markt gebracht. Hoe komt het uiterlijk van dit soort nieuwe produkten nu eigenlijk tot stand, wat voor proces ligt aan de uit eindelijke introductie ten grondslag? De redactie ging een kijkje nemen bij het ontwerpbureau Ten Cate Berg mans in Bussum, dat de vormgeving en "styling" van de nieuwe GWN produkten heeft ontwikkeld. de consument komen duidelijk naar voren uit zogenaamde consumenten tests. In de meeste gevallen wordt een nieuw produkt voordat het op de markt komt getest. Vooral de smaak is dan uiteraad van belang, maar zeer zeker ook de presentatie: de vorm van de fles, het gebruik van bepaalde kleuren, het ontwerp van het etiket. En natuurlijk is zo'n test niet zomaar een gokje: de marketingafdelingen Ontwerper aan het werk met Ron Doro van de verschillende Heineken groe pen houden zich dagelijks bezig met het volgen van ontwikkelingen in de markt, het analyseren van gegevens die de verschillende markten betref fen en het op basis daarvan, ontwik kelen van nieuwe ideeën. Daarbij wordt niet alleen naar de Nederlandse situatie gekeken. Ook allerlei veran deringen in het consumptiepatroon in andere landen en zelfs andere conti nenten kunnen belangrijke gegevens zijn voor te ondernemen activiteiten in Nederland. Bureau Met ideeën, aanzetten tot ideeën of nog prillere gedachten omtrent de ontwikkeling van een nieuw produkt kan men naar een bureau als Ten Cate 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4