Kruiswoordraadsel r.vt .v u a Oplossing doorloper uit Vers van 't Vat 6/81: CT •'iilliiiiililill r> jjj.V4.ST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Horizontaal: 1. vertering; 2. stikstofbindings- bedrijf; 7. hoofdbedekking; 11. leed; 13. schande; 15. Verenigde Staten; 17. stel; 18. kraai; 19. titel; 20. kunst- produkt; 22. rivier (Spaans); 23. droog; 24. klein paard; 25. lichaam zonder ledematen; 27. gebladerte; 29. nors; 30. oningewijde; 32. snijwerk- tuig; 33. hoofdbedekking; 34. hijs werktuig; 36. roofdier; 38. warm wijngerecht; 39. vrucht; 43. prikkend uitsteeksel; 47. landbouwer; 48. voor (L); 50. gelijk; 51. half; 52. meubel stuk; 54. geneesheer; 56. internatio nale trein; 57. wig; 58. vruchtenat; 60. garnituur; 61. oosterlengte; 62. groente; 63. uitingsmogelijkheid; 65. muzieknoot; 66. plaats in Utrecht; 67. eenjarig dier; 68. viering; 70. bloei- wijze; 71. oogziekte. Verticaal: 1. schenker; 2. de lezer heil; 3. ampère; 4. goed doorbakken; 5. elek triciteit; 6. verhoogde stoep; 7. maal; 8. elasticiteit; 9. goud (F); 10. bont soort; 12. spoorstaaf; 14. Europeaan; 16. lange sjaal; 19. welriekend gomhars; 21. vlek; 22. vijandige afkeer; 26. door middel van; 28. ondergang; 29. erg; 31. rolvormige doos; 33. stopplaats; 34. Koninklijke Militaire Academie; 35. verbinding; 36. snijwerktuig; 37. opstandje; 40. zilverpopulier; 41. futloze; 42. Turks vorst; 44. eerste vrouw; 45. vrucht; 46. eenjarig dier; 48. bladzijde; 49. schaaldier; 51. meubel om voeten te verwarmen; 52. zwak; 53. weg met bomen; 55. zoetwatervis; 57. kist van open latwerk; 59. klap; 62. juist; 64. Europeaan; 66. dieregeluid; 68. deel van de mast. n O t a r i s e d d a P a 1 t a P i n a k O 1 i e t O b e r k e e t P i e k e r e n e v a O r 1 e a n s e d e 1 e 1 d e m a a n i n t e r n i s t o s e t O n 1 e u n i n g t O o n 1 O r. e 1 e i k e i a a r d e i e t s e n t e r e n s n o r n a a k t d a m e m i k a d o g a 1 e i e V e n a s i d e e s t e 1 a r a 1 i n t 1 O r k c i c e r O 1 e e d s k 1 a s h e t t a 1 i n d O a a e n t a m O r e d e e m a d e t e P e r e 1 a a r r a r e d e r 30

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 30