1 Personeelsblad van Heineken Zetduiveltje 3 7 12 14 16 20 22 23 im 24 26 28 30 t 32e jaargang nr. 7 September 1981 Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88/81 42 49 Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriet Peteri Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Correspondenten: Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade): R.G. Louwinger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A.H. Pols Zoetermeer F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein In het vorige nummer van Vers van 't Vat werd de directeursbenoeming van de heren Horstman en Schop aangekondigd. Bij de spelling van de naam van de heer Horstman heeft het zetduiveltje ons parten gespeeld. Onze excuses hiervoor. Redactie Inhoud en colofon Halfjaarcijfers Uitmonstering produkten G.W.N. Introductiecursussen Welkom thuis Uitslag van de zomerteken- wedstrijd 10 Bedrijfsnieuws waarin onder meer B.Z.B. oefening in Zoetermeer en de nieuwe Coebergh uitmonstering Berichten uit het buitenland Verenigingsactiviteiten waar onder de Vierdaagse Nijmege: Hobby: J.D. Feikema, schilderijenrestaurateur Kroniek Parlant du vin: De Rhone, deel 2 Vervolg Kroniek Eén uit 6-duizend: mw. J.C. Angevaare uit Den Haag iSüii :>c:: Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 22 57. Kopij en foto's voor Vers van 't Vat 9/81 dienen uiterlijk 24 september en voor 10/81 uiterlijk 27 oktober a.s. bij de redactie aanwezig te z Bij de voorpagina: Xander van Heeringen (5 jaar) won met deze tekening de wedstrijd die begin van de zomer werd uitgeschreven. "Teken een leuk vakantiemoment" vroegen wij toen onze lezers. Xander werd geïnspireerd door de hoge bergen en de "Heidi huisjes" tijdens hun auto-vakantie. Bij de achterpagina: Een foto daterend uit 1935 van het interieur van café De Grot uit Rotterdam. Jubileum en afscheid Ideeënbus met diverse hoge beloningen én een f 10.000,- uitreiking Proost Vatvaria

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2