P. Peul/J. Mijnheer/ J. van Asperen/ R.van Asperen f900,- C.J.M. Klaver f750,- f 500,- H.G.M. Kreté/ J.C. Lokker A.A.M. van Leyden f 400,- Leeuwarden Het ingediende idee betreft een geheel nieuwe op stelling van het inpakken in- en het verwerken van de dozen Aromatic Schnapps, een exportprodukt van G.W.N. De vier inzenders, allen werkzaam in de bot telarij hebben een inpaktafel ontworpen die langer en breder is dan de voorheen gebruikte. Bovendien is de tafel nu voorzien van een soort glijbaan. Met deze nieuwe methode wordt er veiliger en efficiënter ge werkt. Zoeterwoude Het idee van de heer Klaver, werkzaam bij het dienstgebouw, heeft betrekking op het maken van een tussenleiding in het filterleidingsysteem van de bottelarij. Hierdoor kan retourbier uit de bottelarij worden teruggepompt zonder gebruik te hoeven maken van veel slangen. Dit idee leverteen vermin dering in de filterstilstand, een vereenvoudiging van de werkzaamheden, kostenbesparing en capaciteits verhoging op. Den Bosch De heren Kreté (groepsleider brouwhuis) en Lokker (silo-operator) hebben voorgesteld de aanvoer van kleurmout niet in zakken, maar in bulk te laten ge schieden. Hierdoor wordt een besparing op de grondstoffenprijzen en de schoonmaakkosten ge realiseerd. Den Bosch De heer Van Leyden, revisiemonteur, heeft het idee ingediend om de hoogteverstelling van de vullers om te bouwen van elektrisch naar pneumatisch. Verbranding der elektromotoren komt derhalve niet meer voor. Bovendien worden hierdoor de repa ratiekosten gereduceerd. Amsterdam Hvan Gemertverpakkenf 100, V.P. v.d. Voortbeladingf 100- Den Bosch W. Th. P. Ritmeyer/A.J.M. Blom. centraal magazijnf 175.- M.M. van Dinther. bottelarijf 150,- J.M.J. Verheijjen.bewakingf 100- H.P. Bruijns, meet en regelwerkplaats J. Th. Siegers, legkelderf 100.- J.M.J. Verheijen,bewakingf 75,- M.I.M. Keizer, centraal magazijnf 75, M.H. van Munster, bottelarij f 75. J.M. v.d. Berk. centraal magazijnf 75.- J.P. van Vugt,bottelarijf 75.- F.C.P. Stolzenbach. bottelarijf 75. JVerheijenbewakingf 50,- A.J.M. Vloeimans, bottelarijf 50,- D.J.M.H. v.d. Biggelaar. elektrotechnische dienstf 50, M.I.M. Keizer, centraal magazijnf 50,- F. de Leur. bottelarijf 40,- A.H. v.d. Geld, bottelarijf 40.- A.J.M. Vloeimans, bottelarijf 40,- C.W.J.A. Stolzenbach, legkelderf 40,- M.J. Doomernik, intern transportf 40,- J.A.C. Verstegen, storingsdienstf 30, Bunnik C.J. Buis, verpakkenf 100,- C. Ruitenberg, verpakkenf 50. Z.J. de Vente, verpakkenf 50.- Horecagebieden A. v.d. Sterren, verkoop binnendienst, Limburgf 75,- Leeuwarden J. Mijnheer, bottelarijf' 50,- JMijnheer, bottelarijf 50,- Zoetermeer K.D.G. van Straalen. alcohol en energief 150, F.R. Elderhorst,produktiealgemeenf 50.- Zoeterwoude G. van Harteveld, dienstgebouwf 150, H. Ölmez, bottelarijf 100. H. Delannoy/A.J. Huisman, interne dienst bedrijff 100. J. van Schie. centrale tekenkamerf 45. J. Mulder, bottelarijf 40.- Mw. R. van Amsterdam, interne dienst kantoorf 25. H. van den Biezenbos, documentatief 25.- Amsterdam M. van Driest, transport1 25.- L. Navarro-Alcazar. bottelarijf 25.- Den Bosch B.A.M. Zegers, bottelarijf 25,- Th. H. Vialle. intern transportf 25.- J. Arts.gistkelderf 25,- M.J.A.M. Kwaks, storingsdienstf 25,- P.A. Braam, bottelarij1 25.- G.J.M. Slijpen, storingsdienst1 25,- W.H. van Roosmalen, bottelarijf 25.- G.C.M. Mams, bottelarijf 25,- H.A.M. de Ruyter, bottelarijf 25,- G. Treffers, bottelarijf 25.- A.W.M. v.d. Broeke, elektrotechnische werkplaatsf 25,- H. Parijs, bottelarijf 25.- H. Parijs, bottelarijf 25,- JWMvan Keulenbottelarijf 25- A.J.M. Vloeimans. bottelarijf 25.- W.A.A.M. Leytens. elektrotechnische dienstf 25,- D.J.M.H. v.d. Biggelaar, elektrotechnische werkplaats f 25.- A.M. de Kruyf, mechanische werkplaatsf 25.- M.J. vanOverdijk/S. MoretonGome/., bottelarijf 25,- Bunnik D.A. Bainbridge, verpakkenf 25.- Z.J. de Vente, verpakkenf 25,- Horeeagebieden G.K. Rebel, verkoop binnendienst, Arnhem/Nijmegenf 25,- Leeuwarden J. Lebbing, bottelarijf 25,- Rotterdam W.F.C. vanOtterloo. expeditie f 25.- Zoetermeer Th. M.P. van Lier, magazijn intern transportf 25.- Zoeterwoude R.A. Huisman,storingsdienst1 25, C.G. v.d. Wijden, bottelarijf 25.- J. v.d. Zwaan, interne accountantsdienstf 25,- Een ieder kreeg een geschenk uil de bij de beloning behorende groep.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27