A.M. Spijker centrale salaris administratie) en mw. A. Y. Guérin algemene kantoor zaken) voor het Praktijkdiploma Boekhouden. ONZE DIENST VERLIETEN Amsterdam Mw. A. van Hecke-de Graaf (vorderingen beheer) Mw. S. de Jel (management development) H.C. Plet (plaatselijke administratie) Mw. H. Hermans-Hermans financiën M.G. v.d. Heuvel (management development) Horecagebieden H. Kraal (verkoop, Midden- Brabant) Mw. I.E.J. de Koning-van Amen interne dienst, Rotterdam Mw. H. Hoogendijk-Heskes (administratie, Den Haag) Leeuwarden P. de Boer (verpakken) Rotterdam M.L.W. Gelissen (export transport afdeling) V.L.M. Elmzoom (export transport afdeling) Zoetermeer J.C.J. van Uk (plaatselijke admini stratie) J.A. Doyer(marketing) Zoeterwoude H. Nuwenhoud (programmering, Heineken automatiseringsgroep R.J. de Ridder (centrale training en vorming, technische opleidingen) G.P.A.M. Zom (fysieke distributie) Mw. C.J. Platteschorre-Weurman (E.B.C.) BUITENLAND Periode 15-07-1981 t/m 19-08-1981 Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria De familie J.G.P. Twaalfhoven is op 18 juli met verlof uit Lagos vertrok ken Ook de familie V.C. Jones ging met verlof naar Europa, echter op 22 juli vanuit Ibadan. Op 23 juli werden zij gevolgd door de familie A.G. Dorrepaal uit Lagos. Na verlof reisden de families C. Allport, A. Kruijeren de heer J.M. Deutekom op respectievelijk 28 juli, 10 augustus en 12 augustus weer terug naar Nigeria. Op 28 juli is de heer H. Böhmermann uit Ibadan vertrokken, terwijl de heer J.M.M. Luk op 31 juli in tegen gestelde richting reisde. De heer Luk zal in Nigeria als instal lation specialist werkzaam zijn. De familie H. de Goederen is op 8 augustus uit Lagos vertrokken om het verlof in Nederland door te brengen. Inmiddels hebben wij vernomen dat de heerF.G.R. Lefebvre, die in Ibadan werkzaam is, op 18 juni jl. in het huwelijk is getreden met Mw. Ch. Y.M. Wu. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heer H. Rodenburg is op 15 juli met verlof uit Kinshase vertrokken. De heer B. A. A. Brandt, die sinds 22 juli verlof genoot is inmiddels op 20 augustus naar Kisangani teruggereisd. De familie H.J. Rutgers is op 23 juli uit Kinshase in Nederland aan gekomen met verlof. De families P.L. Vandewalle en W. van Gansbeke zijn op 24 juli vanuit Kinshasa naar België gereisd met verlof. De heer G.J.M. Konincks kwam op 30 juli in Nederland aan uit Mbandaka. Hij was gelukkig net op tijd om bij de geboorte van Wouter Petrus op 31 juli aanwezig te zijn. Verder kwamen nog met verlof naar Europa de familie Oost uit Mbandaka op 31 juli, de familie G.A.C.F. Wynen uit Bukavu op 1 augustus en de families W. Meijer en J.P. Jolie van Brana, Kinshasa op respectieve lijk 14 en 15 augustus. Er gingen ook verlofgangers terug naar Zaïre: de heer H.F.M. van Grinsven op 19 juli naar Kinshasa, de heer A. J. Denissen op 20 juli naar Mbandaka, de heerE.A. Olde Monnikhof op 22 juli naar Kinshasa, de familie F.J. Snieders op 22 juli naar Boma. De heer J.H.J. van derZande keerde op 23 juli naar Kinshasa terug. Nocal S.A.R.L. - Angola De heer R. van Vlijmen is op 13 augustus uit Luanda vertrokken om in Nederland het verlof door te brengen. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda Na genoten verlof is de heer M.W.F. Boreel op 20 juli terugge keerd naar Kigali, terwijl de familie H. Otter op 24 juli naar Europa reisde. De heer P. Kool is op 16 augustus naar Gisenyi vertrokken om daar tijdelijk de heer Lemaire te vervangen. Brarudi S.A.R.L. - Burundi Op 5 augustus is de familie S. Sikkema uit Bujumbura met verlof in Nederland aangekomen. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore/Kuala Lumpur De heerT.B. Heijbroek is op 31 juli na genoten verlof teruggereisd naar Singapore. Zijn vrouw en kinderen volgden hem op 14 augustus. De heer H. de Sitter is op 5 augustus naar Singapore vertrokken waar hij tijdelijk als technoloog werkzaam zal zijn. De familie W. de Vries keerde op 8 augustus naar Kuala Lumpur terug. Heineken Oceania Pte. Ltd. - Singapore Bij de familie L.F.D. van der Minne is op 24 juli een dochter, Aimée Francisca Frédérique, geboren. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie K. Klute is op 21 juli uit Surabaya in Nederland aangekomen om het verlof door te brengen. De familie L.E. Schilling is op 29 juli voor verlof naar Europa gereisd vanuit Medan. De familie B.W. Sarre is na verlof op 7 augustus teruggereisd met als bestemming Surabaya. Grande Brasserie de Nouvelle- Calédonie S.A. - Nieuw-Caledonië De heer J.P.M. de Deyn is op 19 augustus in Nouméa aangekomen om daar tijdelijk als produktieleider op te treden. Jordan Brewery Company Ltd. - Jordanië De familie H. van Schaik is op 26 juli uit Amman vertrokken met verlof. Zij zullen het verlof niet in Nederland doorbrengen. Brasserie Lorraine S.A. - Martinique De heer G.J. Kleinhout is op 26 juli naar Fort-de-France vertrokken om daar tijdelijk de heer P.C. Meertens te vervangen, die op 7 augustus met zijn gezin met verlof is vertrokken. Cerveceria Vegana S.A.- Dominicaanse Republiek Op 1 augustus is de familie A.B. Rutgers uit La Vega teruggereisd naar Nederland. National Brewering Company Ltd. - Trinidad De familie W.B.J. van der Breggen is op 12 juli uit Port-of-Spain vertrokken om het verlof in Nederland door te brengen. Surinaamse Brouwerij N.V. - Suriname Op 3 augustus is de heer H. Kluyver uit Paramaribo met verlof vertrokken, op 14 augustus gevolgd doorzijn gezin. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Curasao Na genoten verlof is de familie B. Brugman op 6 augustus naar Willemstad teruggekeerd. DANKBETUIGINGEN Mede namens mijn vrouw en kinde ren wil ik hierbij iedereen nogmaals hartelijk bedanken voor de gewel dige middag die ik heb gehad ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubi leum. De ontvangst, de cadeaus, de prettige sfeer en de grote belang stelling (zelfs van ver buiten de vestiging) hebben er een buiten gewone dag van gemaakt. V.E. Pelsmaeker Wordt vervolgd op pag. 22 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19