HUWELIJK Amsterdam F. A. Möller (financiën) met mw. M.L.C. van Es H.W.M. Bod (planning control export) met mw. B. Truyens Bunnik J.J. van Rijn (verkoop binnendienst) met mw. B.E.M. van Galen Horecagebieden C. Beij verkoopNoord-Holland met mw. B. Stravers Mw. W.A. Th. Koenen (admini stratie, Midden-Brabantmet A.H.G.M. de Haas J.G. van Daele (expeditie, West- Brabant/Zeeland) met mw. J.P. de Vrieze Zoetermeer F.W. Bok (marketing) met mw. 1. Oost Zoeterwoude H. v.d. Lee (bottelarij) met mw. N. Kroon I.J. Silva (bottelarij) met mw. M.A. Carvalho P.S.L. v.d. Heide (bottelarij) met mw. M.M. Vermond P. in 't Hout (programmering) met mw. R. Kroon Mw. M.M. v.d. Holst (plaatselijke administratie) met C.C.A. v.d. Werff R.E.M. Lionarons (thuisverbruik bier) met mw. Y.J. Broer GEBOORTE Amsterdam Willem J., z.v. G.J. Vuyk marketing Hans M.. z.v. M.G. v.d. Heuvel (management development Bunnik Sabrina, d.v. A. Meerwijk (intern transport) Marije, d.v. H. Kemp (bottelarij) Gerrit M., z.v. G. Krist (bottelarij) Horecagebieden Till, d.v. H. Th. Wilms (expeditie, Limburg) Marco, z.v. A.N. Bazen (magazijn, Rotterdam Karin, d.v. H. Zwiers (expeditie, Overijssel/Veluwe Rotterdam Jean-Louis, z.v. M.L.W. Gelissen (export transport afdeling) Kimberley, d.v. M.C. Liesting (export transport afdeling) Erik C., z.v. J. Krabbendam (export transport afdeling) Marianne, d.v. J. de Vassy (export transport afdeling) Zoetermeer Nicoline, d.v. W.C.A. Hosang personeeldienst Zoeterwoude Monika B., d.v. I. Ramdas (intern transport) Natalie A.R.d.v. P.J. Philipse intern transport) Isabella, d.v. J.A.G.M. Pijpers Celektrotechnische werkplaats) Patrick, z.v. Th.J.L.M. Post (bottelarij) Seyed A.M. z.v. S.M.A. Zaidi (bottelarij) Tetske, d.v. L. Slappendel (bedrijfsbureau) Mina, d.v. M. Amheye (bottelarij) Ahmet F., z.v. M. Krakas II (bottelarij) Maartje M.d.v. J.M.E. Laman (technische normalisatie) Annelien H., d.v. P.J.F. Burgert technische opleidingen) Juan, z.v. A. v.d. Est (centrale techniek) Tido K.z.v. E.R.Q. van Tilburg (technische opleidingen C.T.V.) Alida J., d.v. J. Rentmeester (technische opleidingen) Douwe C.E., z.v. J.C.M. Klomp (centrale inkoop) Jeroen, z.v. J.G. Schapink (reclame promotions) GESLAAGD Amsterdam E. Affourtit (interne accountants dienst) voor MBA. Mw. M. van Aken (informatie en documentatie) voor Bibliotheek Al/2. Mw. A. Zittersteyn (public relations) voor een cursus P.R. L.L.H. Coolen (export) voor Middle Management. A.J.J. Hoogeveen (bewaking) voor beveiligingsbeambte A. Voor heftruckrijder EVO; E.A. v.d. Berg, C.J. Borman, E.W.D. Chin A Joe (intern transport); M.J. van Gemert (verpakken) Voor het theoretisch gedeelte VaPro B: P. v.d. Linden en J. Wanders (brouwen). T. Scholts (brouwen) vooravond- Mavo 4. J.A.M. Steur (brouwen) voor aspirant-bedrijfstechnicus. J. Speydel (chauffeur) voor beroeps- goederenvervoer EVO. Voor de cursus Hoger Management: A. Tabak en C. Vlietstra (energie- en storingsdienst), J. Hiemstra (brouwen). G. van Rheenen (mechanische werkplaats) en E.J. Hoever (botte larij) voor de cursus Industriële elektrotechniek. Gvan Rheenen mechanische werkplaats) voor het vakdiploma Aval-lassen T.I.G.-TD roest vrij- staal. P.J. Schaperkötterarchiefdienst voor het Havo-diploma. Mw. S.J. Ter Horst (assurantie) voor Stenografie Nederlands. Bunnik Mw. C.E. v.d. Steen (inkoop) voor een cursus Engels. Mw. M. Falek bedrijfsleidingvoor Stenografie Nederlands. J. Geytenbeek en N.J. v.d. Vorm (intern transportvoor het diploma Persluchtmaskerdrager. Horecagebieden J.G.N. van Doorn (expeditie, Den Haag) voor Mavo-4. H. Abbink (verkoop, Overijssel Veluwe) voor Assistent Marketing Manager. Zoetermeer Mw. S.M.H. den Oude verkoop binnendienst) voor het diploma Commercieel Medewerkster C.W.M. v.d. Bogaerdt (plaatselijke administratie) voor het diploma Noteren en Rapporteren. Voor het E.H.B.O.-diploma: L.B. Bontebal en A.A. Valkenburg (alcohol en energie), A. van Essen en N.J. Vossen (bedrijfsbewakings- dienst), T.L. Hortensius (magazijn), Th.M.P. van Lier (M.I.T.), S. Nauta (distilleerderij), mw. S.M.H. den Oude (verkoop binnendienst), C.A.D. de Quillettes (postkamer), mw. Z.J. de Quillettes-Verwey (expeditie), mw. L.C. van 't Wout-Verbeek (laboratorium). Voor het diploma Brandwacht 2e klasse: W. van Achteren (technische dienst), G.R. Bennes, H.J. van Nieuwpoort en A. van Essen bedrijfsbewakingsdienst), J.W. Kloet en M.A. Prins (alcohol en energie), H.G. van Peet (laboratorium). Zoeterwoude Voor Stenografie Nederlands: mw. A.A.M. v.d. Berg (dienst financiën), mw. L.R. van Essen-de Back en mw. A.H.A.M. Huying- Paardekooper (planning control produktie bier). A.A.C. Boot (centrale inkoop) voor Engelse Handelscorrespondentie. J.J. v.d. Hoed (vorderingenbeheer) voor het Havo-diploma. A. Nieuwenburg (Heineken :uto- matiseringsgroep) voor Wiskunde W.O. Th. J. Slof (planning control HTB) met lof geslaagd voor HTS/ Werktuigbouwkunde Mw. J.L. van Voorthuyzen (physieke distributie) voor M.O.-Duits D. Trimp (meet- en regel werk plaats) voor Deelexamen N.E.R.G. J.H. Scheepbouwer (energie- en storingsdienst) voor het diploma IC-techniek. A. de Jong (elektrotechnische werk plaats) voor Inleiding tot de Besturingstechniek. Voor het diploma Bedrijfsbrand- wacht zijn geslaagd: F. Spierenburg, A. Muezerie, R.J. Henraat, W.R.A. Ritsma, R.A.F. Velberg, A.J. Filippo, A. de Vos, J. Vis, W.P. van Steijn, C.K. Sadi, A.J. Plugge, C.J. v.d. Kaaij, E.M. Bisschop, A.J. Hogewoning, Th. J.M. Emmerik, J.A. Fainha de Cruz, B.J.C.M. Fase, H.C. Gerbes, H.N. Smit, B. Swalué, F.H. Loeber, L. v.d. Tas, R. de Weger, J.H. Scheepsbouwer, E.H. Smit, J.A.M. Schavemaker, L.H. Mosterdijk en R. A. Huisman (allen werkzaam bij de storings dienst). C.P. Blokland (centrale contracten afdeling) voor Makelaardij in Onroerende Goederen. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18