src van de afdeling standbouw in Amsterdam, met de paplepel >as it:f verzamelen van mooie, antieke voorwerpen maar vooral o n zodoende de bedoeling van de maker weer geheel tot uiting ate komen. bijvoorbeeld geen rekening mee ge houden dat de verf op het schilderij door de jaren sterk verkleurd is. Dat is nu net het stukje vakmanschap dat ik mis. Als je het niet weet zie je het ver schil niet, maar voor mezelf denk ik: nee, dat is het niet". Er zijn ook wel eens dingen die, buiten de schuld van Feikema, niet helemaal goed uit de verfkomen. "Ik ben een keer heel erg geschrokken toen ik een schilderij aan het schoonmaken was en mij duidelijk werd dat een ander dat ook al had ge daan. De man had echter niet het schilderij bijgwerkt met olieverf maar met waterverf! Aangezien waterverf brozer is en het schoonmaakmiddel direct absorbeert, haal je dat er dus meteen af Reparatie Restaureren houdt meer in dan alleen het schoonmaken. Het betekent ook het plamuren van houten panelen, als er aan de achterkant een barst in het paneel is gekomen, of het weer in mo del brengen van een doek dat door een kind met een speelgoedzwaardje is bewerkt. Feikema richt zich niet al leen op schilderijen: zijn vingers tin voor draaide de heer Feikema zijn hand niet om: hij kocht waskaarsen, smolt ze en voegde bruine schoen poets toe om de kleur van het kopje te verkrijgen. Met behulp van een mal kon het kopje weer hersteld worden, waarna hij met een tandartsboortje het reliëf aanbracht. "Het eigenaardige van dit stuk is dat het heel beangsti gend is: het is té natuurlijk!". Een an der fraai stuk uit zijn collectie is een schilderij van de hofschilder van Na poleon 111, waarbij hij tijdens het res taureren tot de ontdekking kwam dat de schilder niet al te best kon schilde ren: alle benen en poten van mens en dier waren achter bosjes verstopt. Het speciale van dit schilderij is een kerk toren met een klokje dat echt loopt en slaat als er aan een touwtje wordt ge trokken. "Ik vind dat een kunstvoor werp aangenaam en prettig moet zijn om naar te kijken. Kortom, het moet mij iets doen. Een goed voorbeeld hiervan is het feit dat ik een paar jaar geleden in het Louvre in Parijs een man zag die de Mona Lisa aan het na schilderen was. Die imitatie vond ik veel beter dan het origineel omdat het veel meer warmte bezat". Eigen opvatting Een schilder die, met name door zijn absurde voorstellingen, hem zeer, aanspreekt, is Hieronymus Bosch. Deze beeldt bijvoorbeeld honden met vissekoppen af. Veelvuldig heeft Fei kema getracht de stijl van Bosch te imi teren, maar zoals hij zelf zegt: "het was voornamelijk prullemande- werk". Niet dat dat hem bijzonder te leurstelt. Het gaat hem hoofdzakelijk om het bezig zijn. "Van het werken zelf krijg ik een kick. Het gaat mij er om een zo goed mogelijk eindprodukt af te leveren. Bij het schoonmaken van een schilderij moet je daartoe goed weten wat de bedoeling van de schilder was. Immers, een schilderij is de indruk van de gedachte van de schilder. Het is een weergave van hoe hij iets heeft gezien". Geheel tegen strijdig met deze uitspraak is de han delwijze van de heer Feikema geweest toen hij bij enkele schilderijen expres bepaalde fragmenten van de voorstel ling ietwat donker heeft gelaten. "Ik weet dat het natuurlijk absoluut niet mag, maar naar mijn smaak kwam het geheel veel beter tot zijn recht als de nadruk op één bepaald detail kwam te liggen". De laatste tijd heeft hij zich minder met het restaureren bezig gehouden dan voorheen. Verbouwingen aan zijn huis en drukke werkzaamheden bij Heineken zijn hier debet aan. Ge lukkig heeft zijn werk op de afdeling standbouw veel raakvlakken met zijn oorspronklijke beroep én zijn hobby. Eigenlijk is hij namelijk toneeldeco rateur, kostuumontwerper en grimeur. Aangezien het in Nederland niet een voudig is in deze branche een -enigs- zins goed betaalde- baan te krijgen, kwam hij bij de standbouw terecht. Ook hierbij gaat de term 'ik maak graag dingen mooi' goed op. 'Je komt ergens binnen met een onooglijke sta pel hout, waarvan iedereen schrikt. Maar als we klaar zijnstaat er een pa leisje. Dat is toch ontzettend leuk?" |t|H i dingen om me heen telen bij elk oud voorwerp dat (vaak door een vorige eigenaar) onzorgvul dig is behandeld. Toen zijn oog viel op een geheel wit geschilderde antie ke staande klók, heeft hij deze direct gekocht, de onderdelen vervangen en de klok weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht zodat het weer 'een schoonheid' is geworden. Ook een Chicago Cottage Organ vond zijn weg naar huize Feikema. Met behulp van aanwijzingen van een buurman -"ik had nog nooit een orgel in mijn handen gehad"- werd ook deze ge heel uit elkaar gehaald en van nieuwe onderdelen voorzien, waarvoor zelfs een leren jurk van zijn echtgenote kon dienen. Het resultaat was prima: de kinderen spelen er nog steeds ijverig op. Een van de mooiste stukken uit zijn verzameling is een slechts tien centimeter hoog kopje van een dode priester. Dit is, dooreen vrouw die in trance was, geheel van was van kaar sen gemaakt. Doordat het echter altijd in de zon had gehangen, was de zijkant van het kopje gesmolten. Ook hier- 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17