REGEN HEEF GEEN VAT OP HEINEKEN GROEP H T C Z 65e Vierdaagse Kom kijken bij tennis wedstrijd Heineken-Kodak Zoals elk jaar verkeerde Nijmegen tijdens de Vier daagse geheel in feeststem ming. Van 21 tot en met 24 juli werd de 65e Vier daagse verlopen. Dit 13e lustrum werd op speciale wijze gevierd. Bij inschrijving ontving elke deelnemer een speciaal ontworpen sleutelhanger; de openingsparade in stadion de Goffert was grootser opgezet dan ooit en ook het vuurwerk op de Waal, zoals elk jaar aan geboden door Heineken, dat altijd op de eerste wan deldag wordt ontstoken, was uitgebreid met vele attracties, waaronder demonstraties van zweef vliegen en parasailing. De Vierdaagse van dit jaar kenmerkte zich door records, zoals het aantal deelnemers, namelijk 19.765, waarvan er 18.063 de Vierdaagse uitliepen. Ook het aantal uitvallers was op de eerste wandeldag -door de regen- bijzonder hoog. Een groep die na vier dagen wandelen voltallig de finish bereikte, was de Heineken concerngroep, bestaand uit twintig mede werkers en huisgenoten. Zestien wandelaars kwamen uit Den Bosch, twee uit Zoeterwoude, één uit Amsterdam en één uit Zoetermeer. Men had zich terdege voorbereid op dit evenement. Na de Twee daagse in Zwitserland, was er op 4 juli ook nog een wandeltocht georganiseerd door de Wandelclub Den Bosch, met lange afstanden speciaal voor de Vierdaag- se-lopers. Hieraan namen in totaal 679 wandelaars deel. De heer C. Timmers uit Den Bosch zorgde voor het navolgende Vierdaagse verslag: "Alleen het weer werkte in Nijmegen niet erg mee. want de eerste dag zijn we de gehele dag geplaagd door regenbuien om het half uur. Gelukkig was het, on danks de slechte weersver wachtingen, woensdag en donderdag goed wandel weer. Vrijdag was het erg koud tot ongeveer 14.00 uur, waarna Pluvius ons weer kwam storen, zodanig zélfs dat op een gegeven moment de toeschouwers in paniek wegvluchtten en de wandelaars als verzo pen katten binnenkwamen. De verzorging onderweg was evenals voorgaande jaren weer in goede handen, want de 's-Hertogenbossche Vierdaagse Vereniging, onder leiding van mevrouw Meeuwesen, zorgde voor ons natje en droogje. De heer Van den Akker van het horecagebied Arnhem/ Nijmegen had een uitste kende ontvangst met bloe menhulde in het Chinese restaurant 'De Chineese Muur" in Malden geregeld, terwijl de heren Wassenaar en Obdam ons regelmatig hebben bezocht. De aanwezigheid van de families Kleiberg en Leyer- weert op de eretribune kun nen we ook niet onvermeld laten". Staand van L. naar R. Mevr. Cvan Vugt, Mej. S. van Vugt, HVersteeg, GBroere, Mej. Nvan Vugt, L. van Bogaert, Mej. W. van Vugt, J. van Vugt, Mevr. A, Mink, C. van Vugt, D. Ouwens, JMink, M. v.d. Loo, JCornelissen, C. Timmers. Zittend van L. naar R.: W. van Vugt, W. Suiker, W. v.d. Heijden sr., W. Ran, W. v.d. Heijden jr. Op zondag 27 september a.s. zal er op de tennisba nen van onze Zoeterwoudse vestiging een vrien- schappelijke tenniswedstrijd worden gespeeld tus sen HTC Zoeterwoude en Kodak. Er zullen twee maal zeven wedstrijden van 45 minuten worden ge speeld (met vier herendubbels en drie mixed-dub bels). Voor diegenen die belangstelling hebben om te komen kijken en aan te moedigen; de wedstrijden beginnen om tien uur 's ochtends en eindigen om vijf uur 's middags. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14