Boliviaanse Taquina brouwerij wordt licentie-partner Schiltigheim in het zadel als bankiers, leveranciers en staf leden van de brouwerij, waren aan wezig. In kleding in de kleuren van het Tiger-embleem gehulde dames serveerden de gasten een voor deze gelegenheid gebrouwen 'Tiger- speciaal' in fraai gedecoreerde glazen. Als eerste spreker kwam de heer Desmond Neill (general manager van MBL.naar voren om een verjaardagscadeau te onthullen: een grote Chinese prent van een fiere tijger. Vervolgens nam de heer J. van der Werf, lid van de Raad van Bestuur van Heineken, het woord en memoreerde de voortreffelijke samenwerking met de partner Fraser Neave. Ondertussen werd het cadeau onthuld: een antieke gravure van een ijsbreker. Hiermee werd symbolisch weergegeven dat het ijs gebroken is, met andere woorden: het wederzijds vertrouwen is eren dat moet zo blijven. De volgende spreker de heer Tan Shri Tan Chin Tuan (voorzitter van de Raad van Commissarissen van M.B.L.) hield zijn speech kort, op dat het mogelijk zou worden nog langer te genieten van een Tiger- biertje. Bij het weggaan kregen alle gasten een klein aandenken aan deze gewel dige verjaardag. Bovendien zal vanaf oktober een Nederlandse brouwer, de heer J.W.C. Loeff, in Cochabamba gestationeerd zijn teneinde te garan deren dat de kwaliteit van het bier exact gelijk is aan die van Heineken bier in Nederland. Ons concern zal de nieuwe licentie-partner tevens marketing-ondersteuning verlenen. Cerveceria Taquina heeft twee brouwerijen: de al genoemde in Cochabamba en een nieuwe in Santa Cruz, die sinds januari van dit jaar in gebruik is. Beide steden zijn, na de hoofdstad La Paz, de twee grootste steden van Bolivia. Het binnenlandse bierverbruik wordt geschat op 1.250.000 hectoliter per jaar en vertoont een stijgende lijn. Er is nauwelijks import. De introductie van Heineken in Bolivia is vooralsnog gepland in de eerste helft van volgend jaar. Een dergelijk project moet een inter essante zaak zijn voor beide partners. Verwacht wordt dat deze licentie de marktpositie van Taquina zal versterken en Heineken's afzet mogelijkheden in Zuid-Amerika aan merkelijk zal vergroten. rechts op de foto) enige aandenkens uit handen van de heer Heineken. Ook in Frankrijk is het wielrennen hijzonder populair. Daarom is er onlangs door de personeelsvereniging van de Schiltigheim brouwerij bij Straatsburg onderdeel van Heineken France S.A.) een wielertocht georganiseerd voor het personeel van Schiltigheim en hun familieleden. De 72 deelnemers, van wie de jongste 12 en de oudste 55 jaar was, konden kiezen uit drie afstanden: 45, 65 of 90 kilometer. Getooid met een Heineken t-shirt en een Miitzig-pet gingen de fietsliefhebbers op pad om de rit tussen Straatsburg en Miitzig te volbrengen, waarbij ook flink geklommen diende te worden. In de route was namelijk de Stephansberg opgenomen, die een hoogte heeft van 372 meter en een stijgingspercentage van 15%, hetgeen betekent dat men zo' n drie kilometer moet klimmen alvorens de top te bereiken. Op 1 juni 1981 werd in Amsterdam een licentie-contract getekend door de Boliviaanse brouwerij Cerveceria Taquina en Heineken. Een eerste contact was al eind 1979 gelegd, maar pas na een op 9 oktober 1980 gesloten principe-overeenkomst, kwamen de onderhandelingen echt op gang. Er is overeengekomen dat Taquina in haar brouwerij te Cochabamba Heineken bier onder licentie gaat brouwen, waarbij zij op technisch gebied wordt bijgestaan door Heineken Technisch Beheer. Na het tekenen der contracten op de kamer van de heer A.HHeineken op het Weteringsplantsoen te Amsterdam, ontvingen de heren E. Asbun, eigenaar/di recteur van Tequiha en brewery-manager JMakuylla (respectievelijk links en 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 13