Hete grond in Griekenland miimiiii iü }}}{}{{}H{HH Een halve eeuw Tiger Beer V.l.n.r. de heren J. van der Werf (lid Raad van Bestuur Heineken). J.D.H. Neill (group general manager en director Fraser Neave), Tan Shri Tan Chin Tuan (voorzitter Raad van Commissarissen MBLen General Ibrahim (lid Raad van Commissarissen MBL) Het komt niet zo vaak voor, maar het gebeurt wel eens dat een verjaardag een heel jaar lang wordt gevierd. In ieder geval gebeurde het dit jaar, toen Tiger Brewery in Singapore haar vijftigste verjaardag vierde. Tiger Brewery is een van de vijf brouwerijen die behoren tot Malayan Breweries Ltd. en was de eerste brouwerij die onder supervisie van Heineken -en in samenwerking met Fraser Neave- in het buitenland werd gebouwd. Bovendien is dit een van de eerste brouwerijen in het buitenland waar Amstel en Heineken wordt geproduceerd. Ter gelegenheid van het 50-jarig be staan vonden in de loop van dit jaar tal van feestelijkheden plaats in Singapore. Elke amateur- of Begin augustus werd Griekenland opgeschrikt door een groot aantal branden. In de hoofdstad Athene viel de druk van het waternetleiding weg als gevolg van de vele bluswerkzaamheden. Dat had ook gevolgen voor onze brouwerij ter plaatse. Uit Zoeterwoude werd daarom een mobiele pomp naar Griekenland verstuurd, om, in geval van nood, toch voor de noodzakelijke druk te kunnen verzorgen. De heer B. Swalué van de storingsdienst leverde de pomp in Griekenland af. Op de foto ziet u de voorbereidende werkzaamheden om de pomp "reisklaar" te maken. De speciale jubileumkrant van Tiger beroepsgolfer in Singapore die in 1981 een 'hole-in-one' wist te scoren, kreeg bijvoorbeeld vijftig blikjes Tiger bier. Een ander evenement om de aan dacht op het jubileum te vestigen, was de 'Tijgerjacht': een wedstrijd waarbij iedereen naar oude en onge wone Tiger bier souvenirs moest zoeken. De eerste prijs ging hierbij naar diegene die de eerste Tiger krant had ingezonden. Voorts was er gelegenheid een rond leiding door de brouwerij te maken. Met name de laatste drie maanden hebben velen hiervan gebruik gemaakt. De verjaardag werd op 22 juli gevierd in het Shangri-La hotel te Singapore, waar Malayan Breweries een receptie hield voor circa 4000 personen. Sommigen kwamen van zeer ver, zoals de afgevaardig den van Heineken en de general manager van South Pacific Brewery te Port Moresby (Papoea Nieuw Guinea). Ook de relaties waarmee M.B.L. veelvuldig samenwerkt, zo-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 12